disorder

Член на СПК Академик – София от 2014 г.

Член на УС на клуба 2016 г. – 2020 г.
Спасител в пещери и пропасти – 2018 г.

Домакин на СПК Академик

Председател на клуба – 2020 г.