Таня Стоилова

Завършени квалификационни курсове:
Пещерняк – 1997г.
Техническо усъвършенстване – 2008 г.
Научно-приложни методи и картиране – 2009 г.
Инструктор по спелеология – 2010 г.
Спасител в пещери и пропасти от 2011