Татяна Виналиева

Пещерняк и член на СПК Академик – София от 2006 г.

Завършени квалификационни курсове:
Пещерняк – 2006 г.
Техническо усъвършенстване – 2007 г.
Научно-приложни методи и картиране – 2008 г.
Инструктор по спелеология – 2009 г.
Спасител в пещери и пропасти от 2015 г.

Член на УС на клуба – 2020 г.