disorder

Член на СПК Академик – София от 2014 г.

Член на УС на клуба
Домакин на СПК Академик

Спасител в пещери и пропасти – 2018 г.