Любомир Симеонов

Пещерняк от май 2015
Член на СПК Академик – 2016

Учи: Ядрена физика в СУ
Хобита: фотография, астрономия, пещери, планини, катерене