Диляна Христова

Завършен курс “Пещерняк” – май 2015г.
Член на СПК Академик от януари 2016г.
Завършен курс “Картиране” – 2016г.

Професионален планински водач