Клубни

Протокол от Общо събрание на СПК Академик – 10.04.2017

Събранието е обявено за 19:00 ч. и се отлага с 1 час поради липса на кворум. В 20:00ч. [...]

Протокол Общо събрание на СПК Академик 20.01.2016

  Събранието е обявено за 19,00 ч. и се отлага за с 1 час поради липса на кворум. В 20,00 [...]

Отчет на проявите на СПК Академик за 2015 г.

Февруари – Май – курс по пещерно дело, завършили 4 човека. Март – участие в зимният [...]

Общо събрание 2016 г.

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на [...]

Протокол от УС от 18.11.2015

Присъстват членове на УС: Александър Янев, Александра Василева, Таня [...]

Клубно събрание

Понеже отдавна не сме се виждали, а и до 24.11. трябва да предадем предложения за [...]

Национален технически преглед „Карлуково-2015“ – класиране

Класиране, пещерен клуб ,          отбор          и [...]

ОС на СПК Академик 25.03.2015

Протокол от Общо Събрание на СПК Академик На 25.03.2015 г. В 18:30 ч. не беше събран кворум. [...]

Общо събрание на СПК Академик

По решение на УС на СПК Академик се свиква Общо събрание на 25.03.2015 г от 18,30 ч. на адрес [...]

Протокол от ОС 11.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ От Общо Събрание на СПК Академик 11.02.2015 г. [...]