Съобщения от УС

Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на [...]

Общо събрание 2017 г.

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на [...]

Инвентаризация – 8.02.2017

Вид Описание съхран. се в 02.02. 2015г Резултат 08.02.17 Разлика Забележка (2009) 14/9/40 [...]

Протокол от заседание на УС на СПК Академик

На задочно заседание УС на СПК Академик взе следните решения: 1. Решава да се проведе [...]

Курс 2016

За всички любители на екстремните изживявания, СПК Академик - София организира курс [...]

Протокол от УС от 18.11.2015

Присъстват членове на УС: Александър Янев, Александра Василева, Таня [...]

Общо събрание 11.02.2015

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик - София, на основание [...]

Събиране на УС на СПК Академик 14.01.2015

На 14.01.2015 г (сряда) от 19,30 ч. на адрес: гр. София, ул. Родопи 33 УС на СПК Академик ще [...]

Събрание на УС – 05.11.2014

УС на СПК Академик ще проведе събрание на 05.11.2014 г. от 19 ч. в помещението на Таня [...]

Събрание на УС

На 15.10.2014 г. (сряда) от 19 ч. ще се проведе заседание на УС на СПК Академик в работилницата [...]