Дрън, дрън, дрън

Дрън, дрън, дрън,

дрън, дрън, дрън…

Може ли, кажи ми, мале,

тия да са със акъл!

Баш на тъмно се мушнале,

гаче имат маясъл.

Криво лазят, кал се валят,

чекнат се насам-натам.

А пък после се и хвалят,

лъжат-мажат, нямат срам.

Дупки, прагове, камини –

викат, че било им страст.

Гьол, сифони и гиризи –

светят им очи в екстаз.

 

Дрън, дрън, дрън,

дрън, дрън, дрън…

Ходих, мале, да ги видя,

взех, че се заврях и аз.

Кално, тясно, зор да мина –

джапам, плувам, водопад.

Черно, тъмно, трап е зинал,

студ-треперя, че и страх.

А, насам-натам се клатя –

на въжето с самохват.

Лампа-светя, се не видя,

спъвам се напред-назад.

Ох, да мога да си ида –

нема връщане назад!

 

Дрън, дрън, дрън,

дрън, дрън, дрън…

Мина време, мина, мале,

па раздрънках се и аз.

Как през пропаст сме скачале,

колко, мале, сме курназ!

Сталактити, сталагмити,

зала-бяла и захлас.

Прилепи край нас кръжили,

но това не стряска нас.

Камъните страшно падат,

и реките рев-реват.

В лабиринт сме се завряле –

ден кръжим – и нема път…

 

Дрън, дрън, дрън,

дрън, дрън, дрън…

…дрън, дрън, дрън,

дрън, дрън, дрън…