Отчет за провеждане на експедиция “Бански суходол 2018”