Измерване на радон в пещерите Академик и Пепелянката, с. Боснек

Специални благодарности на Любомир Симеонов за положения труд.

Малко повече за метода, може да прочетете в дипломната работа на Любо.