Експедиция „Шаралия 2015“

В прикаченият файл е поканата от колегите от СК „Балкан-Адвенчър“

Pokana-Sharaliya-2015