Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.1.2018 г. (понеделник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. [...]

Read more

Кодошника на клуба от 1964г. Автор Кл.Бурин

ИСТОРИЯТА Е БЕЗКРАЙНА,СПЕЛЕОЛОГИЯТА Е ИНТЕРЕСНА, ИСТОРИЯТА НА СПЕЛЕОЛОГИЯТА Е БЕЗКРАЙНО [...]