Описания

Голямата гърловина

Written by Таня Кръстева Преди време Здравеца ми даде папка за Стенето, тези дни имах възможност да я прегледам и там намерих доклад за откриването на Голямата гърловина от Цецката, заедно с членове на Академик.