Барка N14

В Барка  номер 14,

колко трудно се пълзи.

– Оле ле писна ми веч!

– Шът, мълчи, още е далеч!

 

В Барка  номер 14,

колко мокър, мокричък си ти.

– Оле ле измръзнах си!

– Шът, мълчи, не си само ти!

На камини, през тесняци,

всеки кокал си натърти ти.

– Оле ле, изръбих се!

– Шът, мълчи, торбата си носи!

 

В Барка  номер 14,

колко много стълби изкачих.

– Оле ле, спасих се веч!

– Шът, мълчи, остават още три!

 

А навънка слънце грее.

там е чудно хубаво нали,

– Оле ле, защо съм тук!

– Шът, мълчи и недей плачи!

 

А пък хидронивелирът,

пещерата колко ни скъси!

– Оле ле, посрамих се!

– Шът мълчи и други ще скъсим!