Барките

Шум се вдига в “Леденика”,

някой тропа, някой вика:

“Грабвайте храната и жабарките!”

Че животът става груб,

че расте багажът куп,

клуб “Академик” тръгна към Барките.

 

Тръгвай ти без да се чудиш,

гледай да не се загубиш,

пътят е през Влайна и Мижишница,

ако минеш покрай храст,

приклекни и там за праз,

наскуби и го мушни под мишница.

Свий гърди, глътни корема,

псувай новата система,

не забравяй кофата с лопатката,

вадим камъни товар

или пък печеме вар,

всички виждат, че се трудим яката.

 

Ако веч не си момченце

и отчувал си шкембенце,

и те мъчи гадното провиране,

не признавай, че си стар,

а пъчи се като цар,

заеми се с хидронивелиране.