Българска федерация по спелеология – как искаме да работи …

Здравейте колеги,
Идеята за нещата написани по-долу, произлиза от група пещерняци чиито имена ще намерите в края на текста. Целта е посредством активно, отговорно и ангажирано лично мнение да бъде обсъдена дейността на пещерняшката общност в България и възможностите за нейната оптимизация чрез създаване на пет годишна програма за развитие. За осъществяването на тази цел разчитаме на важността на всяко едно лично мнение и осъзнатото поемане на отговорност. Само с активна позиция от страна на отделните участници в това движение бихме могли да променим посоката му на развитие. Така при избирането на Изпълнителното Тяло – УС на БФСп ние можем да му възложим програма за изпълнение, излязла от нашите общи предложения и с наше участие по темите, който смятаме, че ни засягат и вълнуват най-много.
Ето и няколкото стъпки, които виждаме за осъществяването на тази цел
Стъпка едно – „ Въпросник“ – цели проучване на настоящето положение в пещерняшката общност, потенциала на отделните пещерняци, клубове, както и на Българската Федерация по Спелеология, приоритизиране на темите, които ни вълнуват. Въпросникът е персонален. Молим председателите на клубовете и/или лицата за контакт да съдействат този въпросник да стигне до всеки пещерняк!
Отговорите ще бъдат обработени и от тях ще се оформят теми за обсъждане. Готовите вече теми ще се върнат при подалите попълнена анкета, с цел отделните пещерняци, клубове или общности да се подготвят, по онези, които ги интересуват най – много за включване в допълнителни срещи за обсъждането им..
Стъпка две – „кръгли маси“ ( обсъждане на оформените теми) – На допълнително определена дата ще се организира обсъждане на оформените теми с цел създаване на обща визия за развитието на Спелеологията в България. Формата на обсъждането ще се проведе във формат, целящ точното и ясно дефиниране на целите и идеите при максимален брой участници. Чрез “кръглите маси” ще бъдат определени конкретни стъпки за изпълнение. Участието в тях ще бъде свободно за всички заинтересовани чрез подаване на предварителни заявки. Желателно е на обсъждането да присъстват поне трима представители от клуб , както и всеки член на общността, който се чувства съпричастен.
Стъпка три – Предлагане за обсъждане на достигнатите резултати на ОС или събрание на УС на БФСп и оформянето им под форма на многогодишна програма, чието изпълнение да се възложи на УС, независимо от неговия състав.
В прикачения файл ще намерите първата стъпка от тази програма – “Въпросникът за проучване на мнението и капацитета на пешерняшката общност в България”. Въпросника е индивидуален!!! Повечето въпроси са отворени и се надяваме на вашата изчерпателност.
Попълнените въпросници изпращайте на anketabfsp@gmail.com до 07.05.2014
Ако има желаещи да участват в процеса на обработка и анализ на въпросниците, нека да заявят желанието си на адрес anketabfsp@gmail.com. Събраните въпросници ще му бъдат изпратени, срещу ангажимента да ги прочете и на базата на определени критерии и методи за анализ да определи максимално безпристрастно нуждите на нашата общност. Участниците в процеса на обработка трябва да имат и готовност за още една среща, в която на базата на въпросниците ще бъдат формулирани темите за “кръглите маси”.
Надяваме се, че ще се включите активно и отговорно в това начинание, като знак за нашата обща заинтересована позиция към развитието на спелеологията в България.
Благодарим за отделеното време!
Румяна Йотова, Таня Стоилова, Весела Бубова, Таня Виналиева, Симона Атанасова, Желязко Мечков, Георги Стайчев, Александър Колев, Енчо Енчев, Веско Дробенов, Никола Дончев, Делчо Топалов, Александър Киров, Павел Бакалов, Александър Янев …

Въпросник БФСп