Възобновяване на дейността след COVID-19

След проведено заседание на управителния съвет на СПК “Академик” се взеха следните решения:

  1. Поетапно възобновяване на клубната дейност, която беше временно преустановена поради избухването на пандемията от COVID-19. 
  2. Дейностите ще се провеждат на открито, като приоритетно ще започнем отново курса по пещерно дело 2020 г. 
  3. Редовните срещи в “Клуба на пещерняка” ще започнат след 14 юни, в случай че няма други промени в извънредните обстоятелства. 
  • Не можем да принудим никого да носи маска на закрито, нито можем да осигурим необходимата дистанция между гостите и членовете на клуба, както и препоръчителната дезинфекция на помещенията, което е основната причина за това решение.


Съгласно заповед № РД-09-413/14.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта Красен Кралев практическите занятия на курса по пещерно дело могат да бъдат възобновени през месец май. 

Управителният съвет на СПК Академик взе решение практическите занятия на Курс 2020 да бъдат възобновени от 23 май 2020 г. (събота) и ще протичат при следните условия:

1. За начален пункт на практиката се счита мястото, от което участниците (курсисти и инстуктори, както и помощници) в курса потеглят пеша към крайната си цел. Всеки има възможност да реши как да се придвижи до началния пункт.

2. Всеки участник се задължава да разполага с маска или шал, която да може да постави на устата и носа си при молба от някой друг участник или в ситуация, която налага дистанцията да бъде скъсена на по-малко от 2 м между хората.

3. При придвижването пеша следва да се спазва нормативно приетата дистанция по време на извънредни обстоятелства. 

4. Практическите занимания ще се извършват на групи, за да се осигури дистанция между участниците.

5. Всеки участник е длъжен да си носи достатъчно количество вода, храна и лична посуда за цялата продължителност на практиката.

6. Клубът ще осигури дезинфекциращо средство за ръце – дезинфектант или сапун и вода, но приветстваме всеки, който си носи личен. 

Инструкторите на курса имат правото да изключат от проявата всеки участник, неспазващ изискванията за безопасност. 

Броят на помощниците и клубните членове по време на практическите занимания с Курс 2020 се определя от главния инструктор на курса и се съгласува с него, за да се избегне струпването на големи групи хора.