Доклад за провеждането на експедиция Стене 2009г.

Written by Таня Кръстева

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СПЕЛЕОЕКСПЕДИЦИЯ “СТЕНЕ” 2009 г.

СПК “Академик” – София

1.Място, време на пребиваване, условия за бивакуване , цели

 

Национална експедиция “Стене 2009” беше проведена в периода 18-26.06.2009 в района на резервата “Стенето” с обща продължителност 9 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на обитаеми кошари в резервата в началото на Боров дол. Вода за нуждите на експедицията бе набавяна от чешмите в непосредствена близост до кошарите. В резерват “Стенето” е забранено паленето на открит огън и поради тази причина за готвене бяха изпозвани изключително газови котлони.

Цели на експедицията: търсене на нови обекти и проучване на вече познати пещери в Боров дол и Чаушев дол, картиране. Тренировъчно проникване в пещери в региона.

2.Участници

От СПК “Академик”

Таня Кръстева (ръководител),

Камен Кръстев,

Калина Петрова- Шанова,

Боян Шанов,

Красимир Бояджиев,

Анелия Атанасова,

Мартин Тодоров,

Стоян Гошев,

Лъчезар Ковачев

Десислава Василева

Александра Василева

Лора Темелкова

Хелиана Велинова

От спелео-сдръжение “МоЕрПа”

Димитър Ангелов

От ПК “Искър”

Цветан Остромски

3.Дневник

Ден първи, събота

Пристигане и организиране на лагера. Разпъване на щабната палатка. Уточнявне задачите за следващият ден.


Ден втори- неделя

Група едно:
Деси, Камен и Тони екипират Голямата гърловина. При търсенето на входа групата попада на нова дупка, която в последствие картират Марти и Тони.

Група две: Таня, Камен, Боби, Братока, Ани, Лъчо обход на Боров дол и търсене на пещерата Субордацията. Подпомагани от екип на Моерпа, ръководени от Мария Златкова и Стоян- Танята .

Няколко години по- рано Братока, Боби и още няколко човека бяха набелязали една дупка със стояща вода (Субордацията) в която е нужно да се изпомпа водата за да се влезе напред. Поехме през Боров дол, в посока на Голямата гърловина и Борова дупка. Братока се върна да изчака Таната. Групата от Моеропа носеха генератор и помпа. Пещерата излезе железен рудник, според Мария от римско време, работен преди около 3 хиляди години. Боби отиде на обход в района и след кратко време съобщи по радиостанцията, че е намерил два входа, единият с малка заличка. Разгледахме ги и решихме че са безперспективни. Малко по-късно Боби попадна на входа на Сегрегацията. Проучихме дупката, решихме, че не е перспективна за копаене и трябва да се картира.

Понеделник, ден трети.

Краси Бо и Деси си тръгнаха сутринта

Групи:
1. Боби и Тони- обход
2. Братока, Ани и Лъчо- проучване на Борова
дупка 2
3. Таня и Калина – картиране на Сегрегацията

Група 1: Калина и Танякартират Сегрегацията

Група 2: Покрай Коритата стигнахме до вторият венец в Боров дол, там ядохме ягоди и боровинки. В първият венец намерихме цепка, без перспектива.После попаднахме на активно леговище на мечка. Слезнахме до губилището на реката и след това се качихме до групата на Братока.

Група 3: Ани, Лъчо, Братока и малката Ина се спуснахме в гората в посока Гърловината. Стигнахме до Борова дупка 2 с цел проучване на пещерата, да разберем дали може да се продължи с копаене. Дупката е около 70м, цялата блокаж, комини, без образувания, с малки кристалчета. Дупката е на граница- край входа са пясъчници, навътре се появяват варовици и доломити. Явно е на контакта на юрата и триеста. Пещерата е кална, мокра и много ронлива. Установихме, че няма смисъл да се копае, трябва да се картира. Присъединяват се Боби и Тони, Боби влезе с Лъчо да провери един тесняк, но не можа да се навре.

Вторник– Ден четвърти

Почивка

Сряда – Ден пети

1 група: Анчо и Лъчо в тренировъчно проникване в Голямата Гарловина
2 група: Камен и Хели- обход
3 група: Братока, Таня и Калина
картиране на Борова 2
4 група: Марти и Тони
картиране

Камен и Хели: откриват нова дука, малко над Борова 2. Дълбока е около -8 с много шума на дъното, трябва да се разрови.

Останалите групи си изпълниха набелязаните цели.

Сряда към нас се присъединиха Краси Бо, Алекс, Лора и Цецката Остромски.

Четвъртък – Ден шести

1 група Камен, Лора и Тони- разкопаване на намереният предният ден обект
2 гр
упа Марти, Ани, Лъчо и Хели- тренировъчно проникване в Райчова дупка
3 гр
упа Алекс, Калина, Цецката проучване и картиране на Гогова дупка.
4 група Боби и Братока- обход на Чаушев дол


Група 3- Алекс и Калина картират дясното разклонение на Гогова дупка. Цецо влезе в двете разклонения да проучи дали има шанс за продължение, според него е тясно и най-много да продължим с 10-15м
Група 4- обходихме най-горният венец между Малък и Голям Чаушев дол. Там където реката от малък Чаушев дол пресича венеца е Райчова дупка и се надявах в Голям Чаушев дол да има подобен феномен, но уви, няма дори индикации. Над Гогова дупка намерихме десетина пършивки, някой от тях с номера ( 985, 986, 987, 992, 993). Натъкнахме се на 5-6 иманярски изкопа. С Братока слязохме до сливането на Голям и МалъкЧаушев дол. По-долу от Голямата яма има два входа, доста големи, единият маркиран, но нечетливо. Качихме се по Малък Чаушев дол и на 20 метра над входа на Малката яма локализирахме нов вход, който по-късно се разбра,че е горен вход на Малката яма.

Петък – Ден седми

1 гр Алекс, Калина – докартиране на Гогова яма, опити за продължаването и. В непреодолима за момента цепка се вижда праг, чува се течаща вода и се вижда разширяваща галерия.
2 група Таня, Боби, Братока, Цецката и голям Гога -обход
край Птичата дупка. Намерен е перспективен отвор в близост до Птичата дупка, първи опити за разкопаването му.


Събота – Деносми

Група 1 Таня, Ани, Лъчо, Лора, Тунай, Диди- екипиране на Птича дупка, разглеждане на двата ръкава на пещерата. В пещерата към нас се присъедини и Светомир Станчев.

Група 2 Камен, Тони, Калина, Цецо,Хели- копаене на новият обект и проникване в Птичата дупка.

Група 3 Боби и Алекс – обход в дола на север от лагера. Заключението е- много стръмно дере без карст в горната част.

Неделя- ден девети

1 група- Алекс и Цецката- разекипиране на Голямата гърловина.

Всички останали- събиране на лагера и разчистване на поляната.

Резултати от експедицията:

Бяха локализирани няколко нови дупки, свалени са координатите им. Картирани са 4 нови пещери. Работи се по разширяване на два нови обекта, за момента без резултати.

Осъществихме тренировъчно проникване в Голямата гърловина, Райчова дупка и Птичата дупка. Членовете на експедицията подробно се запознаха с Боров и Чаушев дол. Като положително отчитам добрата организация и сплотеният екип при работата в лагера и на терен от участниците в експедицията.

Ръководител на експедицията:

Таня Кръстева

СПК Академик, София.