Доклад за провеждането на спелеоекспедиция “Бански суходол” 2007

Written by Константин Стоичков

ПК “Хеликтит” и СПК “Академик”

София.

  ДОКЛАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЛЕОЕКСПЕДИЦИЯ

“БАНСКИ СУХОДОЛ”

2007.

гр. София 2007г

Съдържание

1.Място и време на провеждане на експедиция  “Бански суходол” 2007…………………………………………………………………………………….стр.2 

2.Участници…………………………………………………………………………..стр.2 

3.Списък на участниците…………………………………………………………………………..стр.2 

4.Дневник……………………………………………………………………………..стр.3  

5.Резултати……………………………………………………………………………стр.6 

6.След експедицията отново в циркуса…………………………………………………………………………………стр.8   

   

1. Място, време и цели на експедиция  “Бански суходол” 2007

      Експедиция “Бански суходол” 2007 беше проведена в периода 01-08.09.2007г. с обща продължителност 8 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бившата база на националния отбор по ски (2300м.н.в.). В него има заравнени площадки за палатки, землянка, която може да се използва за склад (макар да не е в много добро състояние) и печка на дърва. Вода се набавя от снежните преспи над лагера.

      Приоритет и задачи на тази експедиция бяха:

  1. Търсенето на продължение в пропастната пещера “Бански суходол № 13 – Тримата глупаци”. За  целта трябва да се разшири стеснение на дъното, след което се вижда нов отвес
  2. Проверка на перспективната пропаст “Бански суходол № 6”, изследвана до – 41 м. дълбочина през 2002г., както и пропастите “Бански суходол № 5” и “Бански суходол № 51”.

      Основание за гореспоменатите цели беше малкото количество сняг, останал в циркуса, което дава шанс в някои от споменатите пропасти снежните тапи да са стопени и да може да се проникне безпрепятствено.  

      Една седмица преди започване на експедицията беше проведено предварително разузнавателно качване в циркуса, осъществено от П. Димитров ПК “Хеликтит” София. В резултат от него бяха добавени още две цели към набелязаните.

  1. На място е установено, че снежната тапа във въртопа на Системата “Бански суходол № 9-11”- вход № 11 е доста намаляла и се е открила низходяща галерия
  2. Открита е и ледена пропаст с течаща вода в сипеите при снежника над лагера, в основата на върховете Кутело 1 и 2.


      За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разрешение от управата на Национален парк Пирин.

2. Участници

      Експедицията “Бански суходол” 2007, беше организирана от пещерняци, членуващи в ПК “Хеликтит” София и СПК “Академик” София. От тези два клуба бе и основният състав. Участие взеха също по един представител от ПК “София” и ПК “Приста”- Русе, както и хора, нечленуващи в пещерни клубове. В периода 01-08.09.2007г. участие взеха общо 17 души.

3. Списък на участниците

      От ПК “Хеликтит” – Борис Ярославов Хитев, Веселин Ангелов Паскалев, Веселин Николов Дробенов, Живко Живков Петров, Иво Кирилов Бусерски, Константин Георгиев Стоичков (главен ръководител), Мартина Росенова Колева, Милен Росенов Кръстев, Михаил Георгиев Хаджитодоров, Павлин Димитров Димитров (технически ръководител) и Христо Тодоров Христов.

   От СПК “Академик” – Александър Ивов Крачунов, Павел Сашов Бакалов и Юлий Добромиров Пасков.

      От ПК “София” – Трифон Василев.

      От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов.

      Нечленуващи в пещерни клубове – Христина Хитева.

4. Дневник

      31.08.2007г.

      състав: Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров и Павел Бакалов.

      Тръгване от София. Извозване на експедиционния багаж до подстъпите към циркуса при местността “Пещерите”над гр.Банско.

      01.09.2007г.

      състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Бакалов и Юлий Пасков.

      

      От София пристигат Константин Стоичков и Юлий Пасков. Първоначалният замисъл за ранно тръгване се проваля. Закупени са допълнителни консумативи за експедицията от Банско. Следобед се разбира, че човекът с конете за превоз на багажа има друг ангажимент и няма да пристигне. Изнасянето на багажа се отлага за следващия ден. По това време завалява дъжд, придружен от гръмотевици, което възпира част от екипа да тръгне към циркуса и да подготви лагера. По-голямата част от участниците изкарват втора нощ в местността “Пещерите”. След полунощ пак завалява проливно.

      02.09.2007г.

      състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Бакалов и Юлий Пасков.

      

      С помощта на 5 коня започва изнасянето на багажа до базовия лагер на експедицията в циркуса “Бански суходол”. То е забавено от паднали дървета на пътеката. При разчистването им Павлин Димитров си порязва пръста, което възпрепятства активна му работа в пещерите на циркуса през първите дни на експедицията. Късно следобед започва подреждане на лагера, изграждане на навес и разопаковане на багажа.

      03.09.2007г.

      състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Бакалов и Юлий Пасков.

      Рано сутринта за София по работа заминава Юлий Пасков. В лагера остават 3 коня, с които да бъде свален тежкият багаж и инвентарът в края на експедицията. През целия ден се доразопакова багажът и храната. Привечер започва разчистването на камъни от огромния сипей, където преди седмица е открита ледена пропаст с понираща вода от снежника. За два часа са разчистени много камъни, но все още е опасно за проникване. Предполагаемата дълбочина на отвеса е около 30 м. Изнесен е инвентар за екипирането на този обект, както и за № 13.

      04.09.2007г.

      състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов.

      Започва същинската работа на експедицията. Лошите метеорологични условия са причина за бавното приготовление на групите за проникване в № 13 и теренен обход. Няколко пъти вали и циркусът е пълен с облаци. Привечер тръгва група към “Тринайската”. Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов влизат към 18.30 ч. Константин Стоичков прави теренен обход в района. Проверени са “БС № 6”, “БС № 43”,  “БС № 11”, “БС № 10”, “БС № 12”, “БС № 8”, “БС № 7”, “БС № 22”. На тези пещери е съставена фотодокументация на входовете като на някои от тях са поставени федеративни номера. Вечерта към експедицията се присъединява Теодор Кисимов, който пристига от циркуса Каменитица, където също тече спелеоекспедиция.

      05.09.2007г.

      състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Юлий Пасков и Теодор Кисимов.

      През ноща към 01 ч. от № 13 излизат Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов. Опитът за разширяване на тесняка преди големият отвес е неуспешен. При разгърмяването удърникът се изкривява и не може да бъде изваден от скалата.

      Цял ден вали. Експедицията е пред провал поради малкото участници и липсата на втори ударник. Следобед вали проливно и всичко е прогизнало. През нощта малко преди полунощ към експедицията се присъединяват Александър Крачунов и Юлий Пасков.

      06.09.2007г.

      състав: Борис Хитев, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Христо Христов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Юлий Пасков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Христина Хитева.

      Денят е слънчев. Разпределени са 3 групи: Павлин Димитров и Теодор Кисимов за проверка и проникване в № 6 и № 11; Павел Бакалов и Юлий Пасков за проникване в № 5 и № 8; Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров за теренен обход.

       Първата група не успява да проникне във вече известните части на № 6 поради наличието на плътен лед. Теодор Кисимов прониква на около 25-30 м дълбочина в югозападната част на тапата, където се натъква на стеснение между тапата и скалата. За да проникне там, той кърти лед от тапата на пропастта. В № 11 също Теодор Кисимов слиза по наклонена галерия около 15 м денивелация и попада отново на стеснение. Той установява, че в момента връзката на №11 с №9 е непроходима, заради голямо количество сняг в свързващата галерия. Те пробват да разчистят и два въртопа, които най-вероятно се свързват в най-югоизточния край на възвишението над №9-11.

       От втората група Павел Бакалов прониква в № 5 до дълбочина 20-25 м и достига каменисто дъно със стеснение между скалата и снега. След това, заедно с Юлий Пасков, проникват в № 8, където установяват, че тапата е плътна.

       Трета група – Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров съставят фотодокументация и поставят федеративни номера на част от пропастите и пещерите в западната и южната част на циркуса. Разкопават перспективен обект в близост до лагера и установяват, че в № 57 тапата е намаляла и камъка пада около десетина метра.

       Късният следобед към експедицията се присъединяват: Борис Хитев, Живко Петров, Иво Бусерски, Мартина Колева, Христо Христов, Трифон Василев и Христина Хитева. Донесени са два нови ударника за Hilti капси за разширяване на стесненията в № 13. Вечерта са разпределени групите за следващият ден. За № 13: първа група Теодор Кисимов и Иво Бусерски. Втора група Павел Бакалов и Юлий Пасков. За пропастите под вр. Кутело 1 и 2 – Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и Христо Христов. Останалите трябва да разчистват сипея и камъните около Ледената пропаст при снежника.

      

      07.09.2007г.

      състав: Борис Хитев, Веселин Паскалев, Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, Павлин Димитров, Христо Христов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Юлий Пасков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Христина Хитева.

      Сутринта Павлин Димитров и Александър Крачунов си тръгват за София. Времето е облачно и студено. Към № 13 тръгва първата група. Ходенето до Кутело е отменено. По обяд към експедицията се присъединяват  Веселин Паскалев, Веселин Дробенов и Милен Кръстев. Решено е да се работи в близост до лагера. Групата за Ледената пропаст разчиства успешно сипея и Трифон Василев се подготвя за влизане. Организационни проблеми пречат на безпрепятственото проникване в №13. Първоначално няма чук вътре. Теодор Кисимов излиза и взима от входа на № 8. За съжаление няма и предпазител за ударника, при което в следствие на разгърмяването Теодор Кисимов си контузва зле ръката. Проникването е преустановено. Третата група проверява обект с голям вход над лагера, проучван навярно през 1981г. и маркиран с метален триъгълник. След това се проверява и обекта, разкопан предишният ден. Установена е къса наклонена галерия, в която трябва да се копае още. Усилията на групата са възнаградени с успех. Христо Христов намира интересен въртоп в близост до пропаст № 66. Бързо е разчистен и се попада на пропаст с неустановена дълбочина. Лошото време не позволява да бъде доразчистен входа и да се проникне. Завалява сняг, който бързо натрупва и пречи на работата на групите в циркуса. До вечерта натрупва над 25 см. Решено е на следващият ден експедицията да бъде преустановена и да започне изнасяне на багажа и слизане към Банско.

      08.09.2007г.

      състав: Борис Хитев, Веселин Паскалев, Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, Христо Христов, Павел Бакалов, Юлий Пасков, Трифон Василев, Теодор Кисимов и Христина Хитева.

      През цялата нощ вали сняг. Сутринта натрупванията са над 50 см, а на места има и по-дълбоки навявания. Започват приготовленията за свалянето на багажа. Много от експедиционния инвентар е във високата част на циркуса, затрупан от снега. Група от 7 души тръгват предварително, за да избият пъртина и да  разчистят падналият сняг от клековете и дърветата край пътеката. Към 17 ч. участниците се събират в местността “Пещерите”, откъдето багажът е качен на микробус и откаран към София от Борислав Алексиев. В Банско остават да пренощуват Веселин Дробенов, Константин Стоичков, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, Христо Христов, Павел Бакалов и Юлий Пасков. Те се настаняват в сградата-пост на НП “Пирин”, предоставена любезно от ръководството на парка.

      09.09.2007г.

      състав: Веселин Дробенов, Константин Стоичков, Милен Кръстев, Михаил Хаджитодоров, Христо Христов, Павел Бакалов и Юлий Пасков.

      Към обяд групата окончателно напуска Банско и се прибира към София, с което приключва и експедицията.

5. Резултати

      За разлика от предишните експедиции, в които главен приоритет беше търсенето на продължение в пропастната пещера-система “Бански суходол № 9-11” (-225 м), таз годишната имаше по-различни цели. Поради  причини от различен характер и най-вече слабия интерес към проявата (по това време бяха националните курсове за придобиване на квалификация на Карлуково, също така имаше експедиция и в близкият циркус Каменитица), за  главни приоритети и задачи на тази експедиция бяха определени: Търсенето на продължение в пропастната пещера “Бански суходол № 13 – Тримата глупаци”, проверка на изследваната до – 41 м дълбочина през 2002 г перспективна пропаст “Бански суходол № 6”, както и пропастите “Бански суходол № 5” и  “Бански суходол № 51”. Основание за гореспоменатите цели беше малкото количество сняг, останал в циркуса, което дава шанс в някои от споменатите пропасти снежните тапи да са стопени и да може да се проникне безпрепятствено.

      Налагаше се за поредна година да се наблегне и на теренната работа. По време на експедиция “Бански суходол” 2007 се продължи с въвеждането на ред сред обърканите теренни и федеративни номера , допълване на фотодокументациата и описанията на пещерите и обектите. Това е продиктувано от хаоса във федеративните номера на пещерите, за което не е мястото тук да се пише.

      Преномерирани и номерирани са следните обекти: Бански суходол №№ 6 (рег. № 1088), 10-10 А (рег. № 5302), 12 (рег. № 2562), 14 (рег. № 5163), 15 (рег. № 2570), 22 (рег. № 4835), 24 (рег. № 5303). Данните за номерата на пещерите са от ГКПБ- База данни “Pesteri”.

       Направени са снимки на входовете на следните пещери и обекти: Бански суходол №№ 1-45 А-Б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 А-Б, 46, 57, 61, 66, 71, Ледената дупка и Новата пропаст, която вероятно ще е с № 72. Част от тези обекти и пещери са проверени за продължения.

      В пропастта Бански суходол № 5 Павел Бакалов достигна безнадеждно дъно на 20-25 м дълбочина. За голямо съжаление една от пропастите, Бански суходол № 6, която беше сред приоритетите на експедицията, се оказа запълнена с плътен лед. Това показва, че няма промяна в тапата от 2003 г. В нея беше проникнато около -25 м, след това, за съжаление, се попада на стеснение. Това спускане беше извършено в югозападната част на снежната тапа от Теодор Кисимов. Плътна и непреодолима снежна тапа беше установена и при проверката в пропаст Бански суходол № 8. Засега перспектива крие част от системата Бански суходол № 9-11. Прониквайки през вход №11 в наклонена галерия, Теодор Кисимов констатира стеснение на около -15 м, зад което обаче се вижда, че галерията продължава в дълбочина. Най-вероятно тази все още неизвестна част от №11 ще се свърже с нова връзка с №9.

      Организационни неуредици и липсата на достатъчно участници в началото на експедицията провалиха работата и в приетата за главен приоритет на експедицията пропаст № 13. Там частично, бяха разширени някои стеснения, но до работа на дъното не се стигна. По същият начин  стои и въпросът с работата в пропастите под вр. Кутело. Там основна причина за провала бе нестабилното време.

       От проверените обекти интерес буди №57, където снежната тапа беше намаляла и хвърленият вътре камък се търкаляше продължително. Местоположението на обекта, непозволяващо влизането на големи количества сняг, дава надежда, че скоро тапата може да се стопи и да се проникне в дълбочина. Снежната тапа в обект № 43 бе стопена напълно и сега дълбочината на оформилата се пропастчица е около 10 м. и е за картиране.

      По време на експедицията бяха открити два обекта-пропасти, в които, за съжаление, до проникване не се стигна. Много перспективна е така наречената Ледена пропаст, която се намира в главния водосбор на циркуса. В нея понира водата от топящите се снежници, като пещерата започва с обледен отвес около 20 м. Перспективна е и другата новооткрита пропаст. Основание за това дава фактът, че се намира на върха на възвишението, в близост до пропаст №66. Въртопът е малък и не е запушен с дребни камъни, в него расте клек, който предпазва от ерозия. От отвора се долавя въздушно течение, което, за разлика от всичките тамошни пропасти, не е студено. Хвърленият камък пада доста.

      Въпреки непостигнатите цели, експедицията имаше и положителни аспекти. Един от тях е присъединяването на доста нови лица към екипа, работещ в района вече над 5 години. Този екип още от сега започва и организацията за следващата експедиция, която ще се проведе през 2008 г и основна цел ще е продължаването на системата “Бански суходол” №9-11.        

6. След експедицията отново в циркуса

      В периода 17-19.09.2007г. лека група от 7 души извърши ново изкачване до циркуса. Групата в състав: Константин. Стоичков, Христо. Христов – ПК “Хеликтит” София, Трифон Василев- ПК “София”, Иво Тачев, Румяна Йотова и Бела Димова- ПК “Искър” София и Светлин Веселинов, нечленуващ в пещерен клуб, имаше за задача да довърши изследването на новите обекти и да събере изоставения инвентар. Тук е мястото да отбележа, че пещерняците от ПК “Искър” за първи път се качваха в този циркус и имаха желание да продължат след престоя си към “Палашица” и “Казаните”, където да маркират и да снемат координатите на известните пещери там.

      Още първата нощ след качването Трифон Василев проникна в Ледената пропаст. Въпреки ниските температури, в нея понираше вода. Той се спусна до дъно от нападали от повърхността камъни на 20 м. дълбочина от входа. Водата понира между камъните и се губи в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Интересното в случая е, че това е първата регистрирана в България изцяло ледена пропаст, в която понира вода.

      На следващият ден бяха снети GPS координатите. Съставена бе и азимутна скица на пропастта. Тепърва ще се мисли как ще се регистрира това явление. Причина за това е вероятността догодина този обект да го няма или да изглежда по съвсем различен начин. Аналог с това явление са пропастите в ледниците в Алпите да речем. Отделно си мисля, че с промените в климата има вероятност да се натъкнем на още такива явления във високата част на циркуса, на границата с топящите се снежници. За съжаление, не бяха взети проби от леда в пропастта, които можеха да дадат отговор на някои въпроси, свързани с възрастта на леда под сипеите и снежника.

      Същият ден разделени на групи, се довършиха и останалите набелязани задачи. Трифон Василев и Румяна Йотова разекипираха №13. Иво Тачев и Светлин Веселинов снеха GPS координатите на № 5 и някои други пещери в околността, след което започна разчистване на входа на новата пропаст в близост до  №66.  След няколко часа усилена работа, входа й вече е почти разчистен от надвисналите огромни камъни и след още малко работа, ще може безопасно да се проникне.

       Лошата прогноза за времето принуди цялата група да тръгне към Банско на следващият ден. Попътно беше направен безуспешен опит да бъде намерена пещера №26. Поне за сега вече знаем къде не е.

       Ръководството на експедиция “Бански суходол”2007 изказва специални благодарности на:

      Ръководствата на Национален парк Пирин;

   Българска федерация по Спелеология, в лицето на Алексей Жалов;

  Юлий Пасков – СПК  “Академик” за решаващите действия експедицията да започне безпрепятствено;

     инж. Георги Стоичков и Борислав Алексиев, които помогнаха и съдействаха багажът на експедицията да бъде закаран и върнат от/до Банско;

      Николай Орлов – ПК “Витоша” София за помощта и разбирането в сложната ситуация при слизането поради лошите метеорологични условия

    “Спасителната група” Христо Христов – ПК “Хеликтит” София, Трифон Василев- ПК “София”, Иво Тачев, Румяна Йотова и Бела Димова- ПК “Искър” София и Светлин Веселинов, без които най-вероятно голяма част от експедиционният инвентар щеше да зимува в циркуса. . 

    Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.