пещ. Духлата, с. Боснек

“Духлата” представлява сложна лабиринтна пещерна система, с множество входове, развита на шест етажа, с обща дължина на галериите над 20 километра. Разположена е в Боснешки карстов район – гр. Перник. Релефът в областта е планински с надморска височина 900-1000м.

В нея протичат 7 подземни реки, които са в явна връзка с р. Струма, която извира на 2246 m н.в., на 250 m южно от връх “Черни връх” (2290 m) във Витоша. Всяка една от тези реки е образувала свои галерии и части, които се свързват с отделни, често пъти единични връзки по между си. Най-северната река – “Голямата река” събира останалите надолу по течението си, преди карстовия извор “Горната чешма” в с.Боснек.

В пещерата са установени 22 вида пещерни животни, сред които 6 вида прилепи. Има голямо разнообразие от пещерни образувания. Обявена е за природна забележителност със заповед No.2810 от 10.10.1962 г.

Пещера Духлата не е отворена за туристи!