Духла 16.01.10г

Написано от Таня Кръстева

С Камен, Юлето, Коста и Гриша от Хеликтит и Мира от Перник посетихме пещерата. Целата беше да проверим информация за чупено в приказки. Намерихме нови графити по стените, пак ще трябва да се чисти.

Покрай работата си организирахме много приятна разходка, благодарение на хубавата компания.