Експедиция Бански Суходол 2008

ПК “Хеликтит” и СПК “Академик”
София.

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СПЕЛЕОЕКСПЕДИЦИЯ
“БАНСКИ СУХОДОЛ”
2008.

 

гр. София 2008 г

Съдържание

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели
на национална експедиция “Бански суходол” 2008…..стр.2

2. Участници………………………………………………………………………………………стр.2-3

3. Списък на участниците…………………………………………………………………..стр.3-4

4. Дневник………………………………………………………………………………………….стр.3-11

5. Резултати……………………………………………………………………………………….стр.11-13

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експедиция “Бански суходол” 2008

Националната спелеоекспедиция “Бански суходол” 2008 беше проведена в периода 23-08.09-09.2008г. с обща продължителност 18 дни. И тази година експедиционният лагер беше установен в района на бившата база на националния отбор по ски (2300м.н.в.). Изнасянето и свалянето на експедиционния багаж осъществихме с наети за целта товарни коне. За по комфортното бивакуване, беше разпъната голяма тента над мястото определено за хранене. Тази тента беше специално подготвена за експедицията от пещерняците от СПК „Академик” София. Отделно разполагахме и с голяма складова палатка MSR в която се съхраняваха хранителните продукти и експедиционният инвентар. В НП Пирин е забранено да се пали открит огън и поради тази причина използвахме стара печка на дърва останала още от времето на ски лагера. Водата за нуждите на експедицията набавяхме от топящите се снежници над лагера. За подсигуряване на проникващите групи в пропастната пещера-система БС-№9-11 изградихме изнесен до входа на БС-№9 бивак състоящ се от двуместна палатка оборудвана с шалтета, спални чували и храна. Посредством радиостанции се установяваше връзка с влизащите и излизащите от пещерата групи.
За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разрешение от управата на Национален парк Пирин.

Приоритет и задачи на тази експедиция бяха:

Главен приоритет. Система №9-11.

1.1. Разширяване на стеснението на сегашното дъно на пещерата.
1.2. Проверяване на паралелни отвеси в Голямата блокажна зала и търсене на път в дълбочина.
1.3. Проверяване на паралелни отвеси, разклонения и комини след Наклонената галерия.
1.4. Проверка на дъното на Паралелния отвес-старото дъно на пещерата.

Второстепенни задачи:

Пропаст №13.

1.1. Разширяване на стеснението на сегашното дъно на пропастта и разширяване на някои стеснения в известните части на пещерата.
1.2. Проверка и разширяване на тесняк в дънните части на пещерата.

Пропаст №72.

1.1. Разкопаване, проучване и картиране.

Обекти във високата част на циркуса под Кутело.

1.1. Изследване и картиране на Пропаст №51.
1.2. Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34 и 68.
1.3. Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите
и пропастите в района на Кутело.

Ледниковата пропаст.

1.1. Проникване и вземане на проби от леда.

Други.

1.1. Проверяване, картиране, номериране, GPS, фото документация на обектите в циркуса.
1.2. Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса.

Една седмица преди започване на експедицията беше проведено предварително разузнавателно качване в циркуса, осъществено от К. Стоичков и С. Стаменов ПК “Хеликтит” София. В резултат от него не бяха добавяни нови цели към набелязаните. Беше установен факта, че през настоящата година снежниците и снежните тапи в циркуса са с доста по-значителни размери спрямо предишни години.

2. Участници

Национална експедицията “Бански суходол” 2008, беше организирана от пещерняци, членуващи в ПК “Хеликтит” София и СПК “Академик” София. От тези два клуба бе и основният състав. Участие взеха също така и пещерняци от ПК „Искър” София, ПК „Черни връх” София, ПК “София” и ПК “Приста”- Русе, както и хора, нечленуващи в пещерни клубове. Тази година по наша покана в експедицията се включиха и спелеолози от Република Гърция от клубовете ESE-Солун, Hiron-Волос. В периода 23-08.09-09.2008г. участие взеха общо 34 души.

3. Списък на участниците

От ПК “Хеликтит” – Веселин Дробенов, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков (главен ръководител), Кристина Карпачева, Мартина Колева, Стефан Стаменов и Трифон Василев.

От СПК “Академик” – Александър Крачунов, Александър Янев, Васил Марков, Десислава Василева, Камен Кръстев, Павел Бакалов (главен ръководител), Таня Кръстева, Татяна Виналиева, Цветан Личков и Юлий Пасков (зам. главен ръководител).

От ПК “Искър” София – Георги Карагьозов, Георги Стайчeв, Бела Димова, Димитър Димитров и Румяна Йотова.

От ПК “Черни връх”- София – Тодор Каркиев.

От ПК “София” – Биляна Райкова, Желязко Мечков и Любомира Митева.
От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов.

Пещерняци от Гърция – Miltiadis Myteletsis- Hiron-Волос, и Hristos Penos ESE-Солун.
Нечленуващи в пещерни клубове – Боряна Личкова, Крум Стоянов и Борислав Бориславов.

4. Дневник

22.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Десислава Василева, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Павел Бакалов, Таня Кръстева и Юлий Пасков.
-Тръгване вечерта от София. Нощувка в местността “Пещерите”над гр.Банско.
-От с.Бачево пристига човека с товарните коне за експедиционния багаж.

23.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Трифон Василев и Юлий Пасков.
-Георги Стайчев и Константин Стоичков потеглят от София с целия експедиционен багаж и пристигат към 9.30 часа в местността “Пещерите”.
-Товарене на конете и тръгване кум циркуса в 12.00 часа.
-Пристигане в „Суходола” в 19.30 часа. Наливане на вода от снежника и опъване на складовата палатка MSR.
-Късно вечерта към експедицията се присъединяват Стефан Стаменов и Трифон Василев.

24.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Опъване на голямата лагерна тента и подреждане на лагера.
-По обяд към експедицията се присъединяват Живко Петров и Мартина Колева.
-Оборудване на място за наливане на вода в снежника над лагера.
-Изнасяне на екипировачният инвентар за БС № 9-11, и организиране на щтурмови бивак в близост до входа и.
-Към експедицията се присъединява Тодор Каркиев.

25.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Започва същинската работа на експедицията в състав от 16 души.
-Първа група в състав: Васил Марков, Павел Бакалов и Юлий Пасков екипират БС № 9-11 до дъното.
-Втора група в състав: Живко Петров и Мартина Колева започват работа на дъното на „паралелния отвес” в БС №9-11.
-Трета група в състав: Иво Бусерски и Константин Стоичков правят оглед на комин и странични разклонения в участъка след „наклонената галерия” и „наклоненият отвес” в БС № 9-11.
-Четвърта група в състав: Георги Стайчев и Трифон Василев разширяват стеснението на входа на „наклонената галерия”.
-Пета група в състав: Александър Крачунов, Десислава Василева, Камен Стефчев, Стефан Стаменов и Таня Кръстева извършват теренен обход в района под върховете „Кутело” 1 и 2. Оглед на снежните тапи на БС № 31, 33 и 68. Проверяване на отвори-ниши в същия район, както и намиране на два нови неномерирани обекти.
-Лагерна група Камен Кръстев и Тодор Каркиев.

26.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Първа група в състав: Иво Бусерски и Георги Стайчев започват работа по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Васил Марков и Тодор Каркиев изнасят инвентара за екипиране на БС № 13 и разкопаване на снежната тапа на пещерата.
-Трета група в състав: Александър Крачунов, Константин Стоичков, Павел Бакалов и Стефан Стаменов разчистват входа на БС № 72.
– Десислава Василева и Таня Кръстева извършват теренен обход около БС №9-11.
-В лагера остават Живко Петров, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Мартина Колева, Трифон Василев и Юлий Пасков.

27.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Стайчев, Десислава Василева, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Таня Кръстева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Сутринта за София си тръгват Десислава Василева, Камен Кръстев и Таня Кръстева.
-Първа група в състав: Александър Крачунов и Павел Бакалов работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Камен Стефчев и Константин Стоичков преекипират някои участъци между старото дъно и входа на БС № 9-11.
-Трета група в състав: Живко Петров и Мартина Колева продължават работата по разширяване на стеснение на дъното на „паралелния отвес”.
-Четвърта група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев доразкопават снежната тапа на входа на БС № 13 и започват екипирането и.
-Пета група в състав: Васил Марков, Стефан Стаменов и Юлий Пасков извършват труден теренен обход на масива на „Църна могила” източно и североизточно от лагера. Открит е обект в един от улеите, също така са забелязани отвори във високата част на масива.
-Лагерна група Георги Стайчев и Иво Бусерски.
-Вечерта към експедицията се присъединява Борислав Бориславов.

28.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Карагьозов, Георги Стайчев, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Първа група в състав: Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Стайчев и Юлий Пасков работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Александър Крачунов, Иво Бусерски, Камен Стефчев и Павел Бакалов разчистват входа на БС № 72.
-Трета група в състав: Константин Стоичков и Тодор Каркиев извършват теренен обход в района над ригела в подножието на „Котешкия чал” и се спускат посока местността „Еленино гюбрище” в търсене на входа на пропаст БС № 32.
-Стефан Стаменов слиза до гр.Банско да закупи продукти от първа необходимост, които са свършили.
-Лагерна група Живко Петров и Мартина Колева и Трифон Василев.
-За един ден към експедицията се присъединява Георги Карагьозов, който качва продукти от първа необходимост и материална база нужна за целите на експедицията.

29.08.2008г.
състав: Александър Крачунов, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Карагьозов, Георги Стайчев, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Към София си тръгва Георги Карагьозов.

-Първа група в състав: Живко Петров и Иво Бусерски работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Александър Крачунов и Павел Бакалов работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Мартина Колева и Трифон Василев разширяват и пренаковават БС № 13.
– Борислав Бориславов обход по билата над циркуса.
-Почиващи и лагерни групи: Васил Марков, Георги Стайчев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Стефан Стаменов и Тодор Каркиев.

30.08.2008г.
състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Борислав Бориславов, Васил Марков, Георги Стайчев, Димитър Димитров, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Към гр.Банско слиза Борислав Бориславов.
-Първа група в състав: Георги Стайчев и Камен Стефчев работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Васил Марков и Юлий Пасков работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев продължават с пренаковаването на БС № 13.
-Четвърта група в състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Стефан Стаменов разчистване на входа на БС №72 и първа влизане в пещерата.
-Лагерна група Мартина Колева и Татяна Виналиева.
-Към експедицията се присъединяват Александър Янев и Татяна Виналиева, както и късно вечерта пристига Димитър Димитров.

31.08.2008г.

състав: Александър Крачунов, Александър Янев, Биляна Райкова, Васил Марков, Георги Стайчев, Димитър Димитров, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Юлий Пасков.

-Към София си тръгват: Александър Крачунов, Васил Марков, Георги Стайчев, Димитър Димитров, Камен Стефчев и Юлий Пасков.
-Първа група в състав: Живко Петров и Константин Стоичков работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11. Заедно с тях влиза в пещерата и Димитър Димитров.
-Втора група в състав: Иво Бусерски и Павел Бакалов работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев работят по разширяването на стеснение в дънната част на БС № 13.
-Стефан Стаменов извършва кратък теренен обход по „Котешкия чал”.
-Лагерна група: Александър Янев, Мартина Колева и Татяна Виналиева.
-Към експедицията се присъединяват Биляна Райкова и Желязко Мечков.

01.09.2008г.

състав: Александър Янев, Биляна Райкова, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева, Тодор Каркиев и Трифон Василев.

-Първа група в състав: Александър Янев и Татяна Виналиева работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Желязко Мечков и Биляна Райкова работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Трета група в състав: Тодор Каркиев и Трифон Василев разекипират паралелния отвес в БС №9-11 и проверяват някои разклонения и „прозорци” в него.
-Четвърта група в състав: Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и Стефан Стаменов работа в №72. Стефан разбива на парчета големите камъни на входа и ги разчиства. Живко разширява стеснение в пещерата и я проучва до стеснение с меандъра на -22 м. Константин Стоичков проверява и нивото но снежната тапа в обект БС № 57.
-Лагерна група: Иво Бусерски, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Стефан Стаменов.

02.09.2008г.

състав: Александър Янев, Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева, Теодор Кисимов, Тодор Каркиев, Трифон Василев и Цветан Личков.

-Към София си тръгват: Александър Янев, Стефан Стаменов, Татяна Виналиева и Тодор Каркиев
-Първа група в състав: Живко Петров и Мартина Колева, работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Павел Бакалов и Трифон Василев работят по разширяване на дънния тесняк в БС № 9-11. Тесняка е разширен и преминат. Следва „камина” и ново стеснение за разширяване. Усеща се осезаемо въздушно течение. Добавени са нови 10 м денивелация към БС №9-11, с което денивелацията и нараства на -235 м.
-Трета група в състав: Желязко Мечков и Иво Бусерски, прeнаковават някои участъци между старото дъно и входа на БС № 9-11.
-Лагерна група: Биляна Райкова и Константин Стоичков.
-Към експедицията се присъединяват Боряна Личкова, Теодор Кисимов и Цветан Личков.
03.09.2008г.
състав: Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Мартина Колева, Павел Бакалов, Теодор Кисимов, Трифон Василев и Цветан Личков.

-Целият ден вали. Всички остават в лагера денят е обявен за дъждовен!!!

04.09.2008г.

състав: Веселин Дробенов, Биляна Райкова, Боряна Личкова, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Константин Стоичков, Кристина Карпачева, Любомира Митева, Mитева, Мартина Колева, Павел Бакалов, Теодор Кисимов, Трифон Василев, Цветан Личков, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

-Към София си тръгват: Биляна Райкова, Желязко Мечков и Иво Бусерски.
-Първа група в състав: Живко Петров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов работят по разширяване на новото дънно стеснение в БС № 9-11.
-Втора група в състав: Константин Стоичков и Трифон Василев работят по разширяване на дънното стеснение в БС №72 и я картират.
– Боряна Личкова и Цветан Личков правят теренен обход в циркуса и се качват на „Котешкия чал”.
-В лагера остава Мартина Колева.
-Към експедицията се присъединяват: Веселин Дробенов, Кристина Карпачева, Любомира Митева, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

05.09.2008г.

състав: Веселин Дробенов, Бела Димова, Боряна Личкова, Живко Петров, Константин Стоичков, Кристина Карпачева, Любомира Митева, Мартина Колева, Павел Бакалов, Румяна Йотова, Теодор Кисимов, Трифон Василев, Цветан Личков, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

-Към София си тръгват Боряна Личкова и Цветан Личков.
-Първа група в състав: Павел Бакалов и Теодор Кисимов разекипират БС № 9-11. В „голямата блокажна зала” проверяват комини и разклонения под блокажа. Павел Бакалов се натъква на нови части, където след преодоляването на над 20 м отвес се натъкват на непреодолимо стеснение.
-Втора група в състав: Любомира Митева, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos извършват проникване в БС № 9-11 до „голямата ледена зала”.
-Трета група в състав: Константин Стоичков, Мартина Колева и Трифон Василев извършват проникване в БС № 13 (Константин Стоичков не успява да премине стеснение в близост до входа и се връща), по време на което се работи по разширяване на перспективно стеснение в дънните части на пещерата.
-Четвърта група в състав: Веселин Дробенов, Живко Петров и Константин Стоичков разоборудват щурмовият бивак от входа на БС № 9-11 и свалят екипировачният инвентар от пещерата в лагера.
-В лагера остава Кристина Карпачева.
-Към експедицията се присъединяват: Бела Димова и Румяна Йотова.

06.09.2008г.

състав: Веселин Дробенов, Бела Димова, Живко Петров, Константин Стоичков, Кристина Карпачева, Любомира Митева, Мартина Колева, Павел Бакалов, Румяна Йотова, Теодор Кисимов, Трифон Василев, Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos.

-Сутринта към Гърция си заминават Miltiadis Myteletsis и Hristos Penos. По късно към София си тръгва: Веселин Дробенов, Кристина Карпачева и Любомира Митева.
-Първа група в състав: Бела Димова и Трифон Василев извършват проникване в БС № 13 по време на което се работи по разширяване на перспективно стеснение в дънните части на пещерата след което пещерата е разекипирана.
-Втора група в състав: Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева и Румяна Йотова свалят в лагера инвентара от разекипираната БС № 9-11. Константин Стоичков и Румяна Йотова извършват теренен обход в района на БС №9-11 и циркусното възвишение. Заснемат входовете на обекти БС №№ 43, 47, 48, 49, 53, 55, 58 А, Б и В, 59 А, Б, В и Г, 62, 63 А и Б, и пещери БС №№ 3, 4, 5, 19 и 20. Намерен е перспективен обект за разчистване от който се усеща силно въздушно течение.
-В лагера остава Кристина Карпачева.

07.09.2008г.

състав: Бела Димова, Живко Петров, Константин Стоичков, Крум Стоянов, Мартина Колева, Павел Бакалов, Румяна Йотова, Теодор Кисимов и Трифон Василев.

-Към София си тръгват: Живко Петров, Мартина Колева и Теодор Кисимов.
-Към експедицията се присъединява Крум Стоянов.
-Бела Димова, Крум Стоянов и Румяна Йотова извършват теренни обходи в ниската част на циркуса.
-В лагера остават Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев. Подрежда се и се изброява материалната база. Подрежда се багажа за сваляне от циркуса.

08.09.2008г

състав: Бела Димова, Константин Стоичков, Крум Стоянов, Павел Бакалов, Румяна Йотова и Трифон Василев.
-Към София си тръгват: Бела Димова, Крум Стоянов и Румяна Йотова.
-Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев пакетират и комплектоват багажа за сваляне от циркуса. Свалят и прибират тентата зазимяват лагера. Вечерта в циркуса пристига човека с товарните коне.

09.09.2008г.

състав: Константин Стоичков, Павел Бакалов и Трифон Василев.
Към 10.30 часа сутринта товарните коне са натоварени с целия експедиционен багаж за сваляне. След тежко и изморително слизане към 15.00 часа багажа е свален в близост до поста на Парк Пирин в гр.Банско от където Стоян Брашнаров го извозва към София. В товарния бус се качва и Трифон Василев. Константин Стоичков и Павел Бакалов хващат автобус за София. С това експедиция „Бански суходол” 2008 на практика приключва.

5. Резултати

Тази година вече станалата традиционна експедиция в циркуса „Бански суходол”, беше обявена за национална. Това е и една от причините да бъдат поставени и по високи цели. За времето на експедицията в нея се включиха 34 души, което си е добър показател сравнение с предишни години.
Основен приоритет на експедицията беше работата по разширяването на дънното стеснение в пещерната система БС №9-11 на кота -225 м. За тази цел в пещерата се влизаше за работа на групи от по двама души. Тук е важно да се отбележи, че температурата вътре е около 0 градуса по целзий и това беше единственият начин да се предотврати излишното мръзнене на участниците. В течение на експедицията, бе предприета тактика на две презастъпващи се групи, която даде нужните резултати. Преди краят на експедицията тесняка беше разширен и преминат от Трифон Василев и Павел Бакалов. След последвалото уширение в „меандъра” и няколко метрова „камина” групата се натъкна на ново непреодолимо стеснение от което се усеща осезаемо въздушно течение. Интересен факт е, че стичащата се вода в така наречената „дънна каскада” протича по дъното на въпросния „меандър”. Към денивелацията на системата бяха добавени още 10 м с което БС №9-11 стана дълбока около -235 м. С това тя се нарежда на осмо място по дълбочина сред пещерите в България. Общо за работа на дъното бяха извършени 14 прониквания. Констатирайки всичките изложени факти се стига до извода, че трябва да се продължи работата по разширяването на новото стеснение.
Паралелно с работата на дъното течеше и проучване на странични разклонения на различни коти в пещерата. Основно акцента падна върху така наречения „паралелен отвес”. Там Живко Петров и Мартина Колева работиха по разширяването на непреодолимо стеснение. Въпреки трудната работа на това място има перспектива за продължение. Трябва да се отбележи, че тази точка е някъде в близост до частите след „наклонената галерия” и „наклонения отвес”. Точно в този участък се чува ясно работата на перфоратора, с който групата в „паралелния отвес” разширява стеснението. Ако се намери връзка с този участък, това ще улесни значително проникващите в пещерата защото „наклонената галерия” и отвеса след нея са най-мъчителните места за преминаване в цялата пещера. Установено, беше, че това място е и сегашният път на водите. При един от малкото валежи на повърхността води нахлуха в този участък. Това също е перспектива, която не трябва да се пренебрегва (в „дънната каскада” такова явление не беше забелязано). Останаха да се проверят и два „прозореца” в „паралелния отвес” за които не остана време. Проверени бяха комин в края на „наклонената галерия”, без да бъде установен край, както и паралелни нива преди старото дъно в които се натъкнахме на непреодолими стеснения. При разекипирането на пещерата Павел Бакалов и Теодор Кисимов направиха нов оглед на комините и блокажа в „голямата блокажна зала”. Павел Бакалов се натъкна на нови части под блокажа. Те отвеждат в отвес с предполагаема дълбочина над 25 м. За съжаление на дъното му има стеснение. Единодушно, беше решено, че по време на следващата експедиция е наложително да се обърне по голямо внимание на „голямата блокажна зала” и всичките намиращи се в нея отвеси и комини. За да добием по голяма яснота най-сетне трябва и да бъдат картиране всичките гореспоменати отвеси и да се види как се нанасят спрямо „дънната каскада”. Разширени, бяха и двата проблемни тесняка в началото на „наклонената галерия” и на „старото дъно” с което се улесни значително движението в пещерата.
От второстепенните задачи внимание се обърна на БС № 13. Поради голямата ангажираност на участниците в експедицията по работата в БС № 9-11 не остана време и ресурс за работа на същинското дъно в тази пещера. Работата беше насочена основно по разширяване на стесненията в пещерата, както и по разширяване на тесняк в дънните части на пещерата, от който се усеща силно въздушно течение. По разширяването му главно работеше Трифон Василев. За съжаление съвсем малко не достигна стеснението да бъде преминато.
По време на експедицията усилено се работи и по разчистването на откритата миналата година пропаст БС № 72 (С.С. Еделвайс). За сега нейната дълбочина е -22 м, като пътя навътре е препречен от тесен меандър. Долавя се въздушно течение. Предполагаме, че в системата може да се влезне и след разкопаването на съседен въртоп през който ще се избегне споменатото стеснение. Пещерата беше картирана и заведена под номер 5641.
Във връзка с теренната работа тази година се направиха обходи на места, където в предишните експедиции не беше обхождано или не оставаше време. В района на „Кутело” бяха проверени снежните тапи на №№ 31,33 и 68. Основно бяха разгледани всички виждащи се отвори, които в голямата си част се оказаха безперспективни ниши. В този район се локализираха и два нови обекта. Отдалечеността на пропаст БС № 51 от лагера и ангажираността с главните приоритети не позволи да бъде започнато изследването и картирането и. За първи път бяха извършени теренни обходи по масива на „Църна могила” и в основата на „Котешкия чал” под ригела на циркуса. С неуспех завърши и опита за локализация на БС № 32. Продължи се с фотозаснемането на входовете на пещерите и обектите в „Суходола”. Тази година това бяха обекти БС №№ 43, 47, 48, 49, 53, 55, 58 А, Б и В, 57, 59 А, Б, В и Г, 62, 63 А и Б, 68 и пещери БС №№ 3, 4, 5, 19, 20, 31 и 33. Намерен е в близост до основата на „Кончето” перспективен обект за разчистване от който се усеща силно въздушно течение. Снеха се и GPS координати основно на пещерите и обектите под „Кутелата”.
Установено бе, че тази година снежниците в района са със значителни размери. Това се отнася и за голяма част от снежните тапи в пещерите. Това и е основната причина да не бъде проникнато отново в намерената миналата година Ледникова пропаст. Гази година хода и беше на около 2 метра под снежната преспа от която се налива вода за питейни и битови нужди.
Въпреки гореспоменатите неуспехи считаме, че с наличните средства и ресурси, беше проведена една доста успешна експедиция. Положените усилия от ръководството и участниците във връзка с комфортното пребиваване в циркуса дадоха също така нужният резултат. Тази съвкупност от факти заедно с голямата перспектива в този район да бъде открита най-дълбоката пропастна пещера в страната ни дава увереност, че експедициите в циркус „Бански суходол” няма да секнат и в скоро време нашето постоянство и положените през годините усилия ще бъдат възнаградени.

Ръководството на експедиция “Бански суходол”2008 изказва специални благодарности на:
-Ръководството на Национален парк Пирин.
-Българска федерация по Спелеология, за отпуснатите средства.
-инж. Георги Стайчев (за цялата му помощ и съдействие в началото и по време на експедицията) и Стоян Брашнаров, които помогнаха и съдействаха багажът на експедицията да бъде закаран и върнат от/до Банско;
-Стефан Стаменов, Георги Карагьозов и Димитър Димитров за закопуването на продоволствия от първа необходимост и доставянето им.
-Момчил Цонев (Шипси)- Makalusport за предоставянето на складова палатка MSR.
-Камен Стефчев за материалите за изготвяне на тента.
-Таня и Камен Кръстеви и Павел Бакалов за скрояването и ушиването и.

Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района, и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.

Константин Стоичков
Хелектит