Експедиция „Бански суходол“ 2019

Експедиция „Бански суходол“ 2019 се проведе в периода 24.08.2019г.–07.09.2019г., с обща продължителност 15 дни. Експедиционният лагер е установен в района на бившата ски база (~2300 м.н.в). Багажът е изнесен до лагера със специално наети за целта товарни коне, свалянето на багажа става отново с товарни коне. За по-комфортно бивакуване е разпъната голяма тента над мястото, определено за хранене и битуване. Отделно е разпъната и голяма складова палатка, в която се съхраняват хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар. В палатката бивакуваха и някои от участници. В национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което се използвана, стара печка на дърва. Останала още от времето на ски лагера. По време на експедицията има сериозен проблем с набавянето на вода. Вода се набавя от периодични ручейчета и локви във високата част при снежниците, под „Кончето“ и най-вече от „Ледената зала“ в БС №9-11. За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещера – система БС-№9 – 11 е изграден изнесен бивак-палатка. В „щурмовия” бивак са качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи от пещерата групи и лагера се установявана посредством радиостанции. Не се налага подмяната на кабела в пещерата и е направена връзка с подземния лагер. 

В междуклубната експедиция „Бански суходол 2019г.” взеха участие общо 21 души. Пещерняци от клубовете; СПК “Академик” София, ПК „Хеликтит София, ПК „Под ръбъ“ Церово, Българско пещерно дружество, ПК „Саламандър“ Стара Загора, както и не членуващи в пещерни клубове: Павел Бакалов – Ръководител, Павлин Димитров, Йорданка Донкова, Радостина Цонева, Стамен Димитров, Александър Лазаров, Тодор Ирманов, Десислава Канева, Ефросина Христова, Стефан Божанов, Алекси Минев. Константин Стоичков, Мирослава Христова, Йордан Йорданов, Хелиана Дундарова и Димитър Генов, Невена Ланджева, Таньо Марков, Слави Колев, Александър Крачунов и Александър Лазаров.

Проучвания в пропастната система „Бански суходол“ №9-11:

Екип в състав Павел Бакалов, Павлин Димитров, Йорданка Донкова и Радостина Цонева проникват в БС № 9-11. Оборудват подземния бивак и пребивават и извършват изследвания в периода 27-31.08 (четири нощувки в подземния лагер). На 28.08. към тях се присъединява Димитър Генов-БПД. Заемат се с основния приоритет на експедицията, търсенето на продължение на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и.

Това е постигнато от изследователите Павел Бакалов СПК „Академик” София и Павлин Димитров ПК „Под ръбъ” Церово. Те преминават без помощта на хидрокостюми „водния участък”, не преминат на последното влизане през 2018 година. Натъкват се на продължение по реката последвано от две прагчета с траверс. Попадат в последователни големи, блокажни зали (най-обемната е наречена „Колкина”). Намерена е и нова голяма река. Открити са нови разклонения към голямата река, както и някои връзки с вече известни участъци. Набелязани са и няколко перспективни участъци за продължение.

Новите части (по течението навътре, през праговете и обемните зали до най-ниската точка и участъка към „Голямата река”) са картирани от; Павлин Димитров, Йорданка Донкова, Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово и Димитър Генов БПД.

Участъците открити при предходните три експедиции 2016-2018 (от блокажа навътре по меандъра до новата вода, срещу течението на „Новата река“, към зала „Христови“) са картирани от; Йорданка Донкова, Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово, Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД.

Общо картираните галерии и зали с дължина над 700 м, а към денивелацията на пещерата са добавени още -54 м в дълбочина. Така тя става втората най-дълбока в страната.

Във вторият етап на експедицията 05-06.09. (една нощувка в подземния лагер). Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД провеждат индикаторен опит с димка за оцветяване на силно въздушно течение от дънните части на пещерата към повърхността. На повърхността при предполагаемите обекти и пещери застават; Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Невена Ланджева СПК “Академик” София. Експеримента е неуспешен поради малоефективността на използваната димка. Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД картират още няколко некартирани участъка и събират подземния бивак.

Теренни обходи:

За времето на експедицията, поради не големия брой участници в други пещери не са извършвани изследвания с цел продължаване.

Извършени са два теренни обхода.

Група в състав Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Димитър Генов БПД при търсене на сняг при проверка на въртоп в близост до лагера констатира, че снежника в него е стопен с поне 5 метра и в дънната част има пролука и се вижда продължение. Усеща се въздушно течение. Пещерата не проверена втори път поради липса на време, независимо, че е в близост до лагера.

Група в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Невена Ланджева СПК “Академик” София извършват преход до заслон „Кончето“ (през „Жълтата цепка“), където имат среща с местни водачи. Те показват входа на нова пропаст в близост до заслона. Входът е разположен на място, където не падат камъни в отвеса. В дълбочина се развива отвес по пукнатина с размери; дължина 5 метра и ширина към метър. Предполагаемата дълбочина на отвеса е около 30 метра, като пропаста е доста перспективна. Решено е да бъд спусната и изследвана на по-късен етап през годината при отделно ходене само с тази цел

Биоспелеология:

Отчет –Прилепи- Бански суходол: 24-30.09.2019

гл. ас. д-р Хелиана Дундарова

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Българска академия на науките

По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2019“, бяха проведени полеви изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили (order Chiroptera). Изследването беше проведено с разрешително № 760/15.11.2018 г. издадено от МОСВ. Бяха записани звуци и поставени орнитологични мрежи в базовия лагер  на 2300 м/н.в и пред пещера БС №30 на 2500 м/н.в. Общо бяха установени 6 вида прилепи от 1 семейството. Семейство гладконоси прилепи (family Vespertilionidae): Остроух нощник (Myotis blytii), Бехщайновият нощник (Myotis bechsteinii), Нощник на Натерер (Myotis nattereri), Трицветен нощник (Myoti emarginatus), Мустакат нощник (Myotis mystacinus), Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus).

За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатия нощник това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия и мустакатия нощник беше регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и трицветения нощник бяха установени за първи път тази година.

Анализите на звуците предстоят и може да се установят още видове!

Специални благодарности на институциите, хората и магазините за екипировка, които подкрепиха инициативата:

Ръководството на Национален парк Пирин, местните водачи показали входа на новата пропаст, Ана Пенчева-Тапаркова, собственик на един от най-добрите в столицата магазини за алпийско оборудване „Алпи“, Филип Енчев, Ема Коларова и Ваньо Гьорев – магазин „Стената“, Яни Макулев, Павлин Димитров и др.