Експедиция ППД 2014

Автор: Таня Стоилова

СПК Академик София със съдействието на Българска федерация по спелеология организираха експедиция в пещерата ППД, намираща се до село Боснек, пернишки район. Тя се проведе на два етапа. Първият етап 18-26 януари 2014г, втори етап 13-21 декември същата година.

Работата по пещерата ППД или “Предверие на пещерното дело” започва през 1981г. Пещерата е отворена чрез разкопаване на първите 20м отнело около 2 години усилена работа. Изследването и усилията в посока продължаване на пещерата продължават и до сега с различна интензивност в различните периоди. Според наличните данни, реките от Чучулян, Джераница и ППД, след дълъг подземен път (4,5км по права линия) излизат от пещерата Врелото (850 мнв – най-ниския извор в района). Този факт обуславя огромния потенциал на пещерата и съответно дългогодишната работа в нея.

Целите на експедицията бяха изграждане и устройство на подземен лагер в ППД, екипиране на телефонен кабел между вътрешният и надземният лагер. Продължаване на картировката в дънните части, свързването и с наличната карта на пещерата. Разширяване на дъното с цел продължаване на пещерата в дълбочина. Довършването на екипирането с железни степенки на участъци в пещерата.

Условията на работа в пещерата са много тежки поради тесният характер на галериите и меандрите, високата влажност, тежката кал през която се преминава в първата една трета. Пещерата е вертикална, като за слизане по отвесите са монтирани стълби, а не въжета, защото самохватите се запълват с кал и не държат. Сериозен проблем за работата на дъното представляват две стеснения периодично запълвани с вода. Това са т.н. Месомелачка- дълга 20 м тръба с приблизителен диаметър около един метър, на дъното на която преминава река. При обилни валежи реката запълва цялата тръба и преминаването не е възможно. Другият критичен участък е периодичен сифон, малко след Месомелачката. Той е седящ сифон със слаб приток от ручейчета по стените. За преодоляването му е монтирана стационарна помпа със система от маркучи за отвеждането на водата.

Външният лагер е организиран на поляната пред пещерата, до която има асфалтов път с лесен достъп. Щабът е в голяма палатка, има допълнителна щабна палатка за кухня и съхраняване на инвентарa. Поради ниските температури по време на експедицията достигнали до -8 януари и -15 декември, щабната палатка се отоплява с газова печка. Задължително е да има дежурен в щаба, който осъществява връзка с групите в пещерата, води дневник на експедицията, поддържа лагера и осигурява топла храна.

В първата част на експедицията януари участваха 5 клуба СПК Академик, ПК София, ПК Под ръбъ, ПК Церово и Моерпа с общо 17 участника. Декември присъстваха 20 пещерняка от 4 клуба от страната: СПК Академик, ПК София, ПК Под ръбъ и Моерпа.

Прилагам подробен дневник на експедицията по дати и участници.

За времето на провеждане на експедицията постигнахме голяма част от целите и. Беше организиран външният лагер, разпънат кабел до вътрешният, изградена площадка за подземният лагер, което даде възможност в него да нощуват по четири човека на ден, Лагерът е екипиран с палатка, храна и посуда за по-дълго пребиваване. Картирани са 371м от пещерата, работата по дъното е продължена, но в много тежки условия- тясно, с главата на долу и във вода за това се напредва бавно. Изследвани са галерии по протечението на Голямата река. Направен е опит за преминаване през пясъчните сифони, но бeз успех поради затлачването им. Създадени са добри условия за бъдещи експедиции.


Дневник експедиция ППД декември 2014г

Състав:

СПК Академик:

 1. Павел Бакалов
 2. Александра Василева
 3. Александър Янев
 4. Таня Стоилова
 5. Велислав Кирлиев
 6. Любомир Томов
 7. Васил Марков

ПК Ъндърграунд:

 1. Ани Гатева
 2. Живко Генчев

ПКСУ София:

 1. Владимир Георгиев
 2. Светломир Балевски
 3. Игор Руняшки
 4. Китен Топалов
 5. Яна Йовева
 6. Лъчезар
 7. Ивайло Бакалов

МоЕрПа:

 1. Мария Златкова
 2. Димитър Ангелов

ПК Под Ръбъ:

 1. Ефросина Христова

Експедицията се проведе в периода 13-21 декември край село Боснек, Пернишка област. Лагерът беше разположен до пещера ППД, като беше организиран на палатки, въпреки ниските температури.

Дневник на експедицията:

 • 13 декември 

– Следобяд на Боснек пристигат Павел Бакалов и Александър Янев. Опъват щабната палатка и оправят инвентара на експедицията на обичайното място.


 • 14 декември

– Пристигат Таня Стоилова и Велислав Кирлиев.

– В 14ч влиза първа група Таня Стоилова и Александър Янев.


Цел: проверка на Месомелачката и сифона.


– Павел и Вили преместват лагера на полянката близо до пещерата.

– Групата излиза, почива. Стигнали са до сифона. В месомелачката водата е съвсем минимална, но сифонът е пълен до галерията. Засечен е приток от 2 литра за 10 минути.

– Тръгват си Таня и Вилислав.


 • 15 декември

– Пристигат Мария Златкова и Ал. Крачунов. Остават дежурни в лагера.

– Павел Бакалов и Янев влизат в ППД в 17ч.

– Ал. Крачунов си заминава, Мария остава дежурна на телефона във външният лагер.

– 21ч пристигат Драго и Симона за да доставят бензиновият перфоратор.

– 23.30 излизат Янев и Павел Бакалов


Цел: почистване и ремонт на помпата и възвратният клапан на смукатела. Подобряват монтажа на помпата на стената на пещерата.


 • 16 декември

– Стиковане на външният лагер.


 • 17 декември

– Опити за ремонт на бензиновият перфоратор. Пристига Васил Марков и вечерта си тръгва с Мария Златкова.

– Пристига Ефросина Христова


 • 18 декември

– Пристигат Александра Василева и Светломир Балевски, Янев, Ани Гатева и Игор Рудняшки.

– 15ч Ефи си тръгва.

– 16,30 ч. Янев и Игор влизат за да изпомпат сифона. Излизат в 2.10ч Външната група опъва телефонен кабел до пещерата.

– 18ч. Пристигат Китен Топалов, Яна Йовева, Васил Марков.


 • 19 декември

– 10ч. Пристигат Владимир Георгиев и Ивайло Бакалов

– 12ч Влиза помощна група за пренасяне на багаж и доизпомпване на сифона Влад и Иво

– 12ч влиза основна група с цел организиране на вътрешният лагер, работа на дъното на пещерата и по виафератата: Павел Бакалов, Ани Гатева, Александра Василева и Светломир Балевски

– 19ч всички достигат точка М

– Павел отива да довършва виа фератата, слага две степенки и машината се разваля. Другите трима опъват лагера.

– 21ч. Влад и Иво излизат.


 • 20 декември

– 09,30ч Пристигат Никола Дончев, Румен Дончев и Бен.

– 10ч. Пристигат Лъчезар, Станислав и Ана Филчева

– 10,30ч Пристигат Мария Златкова, Любомир Томов и Димитър Ангелов- Братока

– 12,30ч Влизат Игор и Бен Цел на проникването проверка на галерията срещу основната река.

– 16,30 Пристигат Ефи и Светльо.

– Вътрешната група тръгва към дъното, от тесняка след Вентилатора се връщат Алекс и Светльо, като по пътя разширяват тесняците и доравняват лагера.
Павел и Ани работят на дъното.


 • 21 декември

– 03,30ч излизат Игор и Бен. Преминали са блокажа на първото място на което се чува голямата река, достигнали са до реката, но не са могли да продължат защото е имало много вода.

– 10,30ч влизат Светльо и Лъчо. Цел на проникването е изпомпване на сифона за да премине вътрешната група.

– След като установяват, че сифона е празен, влизат до вътрешният лагер за да помогнат с багажа.

– 10,30 Влад си тръгва.

– 18ч излиза групата от пещерата.

 – Събира се външният лагер. Край на експедицията.


Експедиция ППД – Януари 2014

Дневник

Състав:

СПК Академик Александра Василева 18 – 26 Януари
Александър Янев 18 – 26 Януари
Любомир Томов 18 – 19 Януари
Павел Бакалов 18 – 26 Януари
Петър Габаров 24 – 26 Януари
Стоян Георгиев 22 – 25 Януари
Таня Стоилова 18 – 19 Януари
24 – 25 Януари
Татяна Виналиева 19 Януари
МоЕрПа Димитър Ангелов – Братока 22 – 23 Януари
Мария Златкова 22 – 23 Януари
ПК Под ръба Владимир Василев 18 – 19 Януари
Марта Йорданова 18 – 19 Януари
ПК Хеликтит Васил Марков 18 – 25 Януари
Мирослава Христова 18 – 19 Януари
ПКСУ София Игор Руняшки 18 – 26 Януари
Китен Топалов 21 – 23 Януари
Яна Йовева 21 – 23 Януари

Дневник:

18.Януари (Събота)

12:00 Пристигат Александра Василева, Павел Бакалов, Александър Янев. Заемаме се с оправяне на лагера.

14:00 Пристигат Таня Стоилова, Любомир Томов, Марта Йорданова.

Опънахме палатките. Опънахме кабел от входа на пещерата до лагера. Подготовка на външният лагер.

Реши се, че този ден няма да влиза група в пещерата.

22:00 Пристигат Васил Марков и Владимир Василев

23:00 Пристига Мирослава Христова


19.Януари (Неделя)

11:00 Пристига Татяна Виналиева

11:30 Влиза Група 1 – Таня Стоилова, Владимир Василев, Мирослава Христова

Цели: Вкарване на багаж, проверка на сифона (изпомпване ако е необходимо)

13:00 Група 1 – връзка по станцията от Трета стълба. Следваща връзка ще бъде от зала Габа (ако сифона е отвеорен)

13:45 Група 1 – връзка от зала Сталактон. В месомелачката няма грам вода.

15:00 Пристига Игор Руняшки

15:30 Група 1 – връзка от зала Габа. Сифона е празен (има само кал на дъното). Оставят багаж в залата. Тръгват да излизат.

18:00 Група 1 – излизат от пещерата

20:00 Тръгват си Таня Стоилова, Мирослава Христова, Владимир Василев, Татяна Виналиева, Марта Йорданова, Любомир Томов.


20.Януари (Понеделник)

Състава на експедицията е същият. Няма групи в пещерата – занимаваме се с оправяне на лагера и подготровка за следващите влизания.


21.Януари (вторник)

10:30 Влиза Група 2 – Александа Василева и Игор Руняшки.

Цел: Опъване на кабел. Ще направят връзка от Ташаците.

11:00 Влиза Група 3 – Павел Бакалов, Александър Янев

Цели: Оправяне на вътрешния лагер на точка М. Картиране след точка М. Ще останат в пещерата няколко дена. Ще направят връзка на следващия ден сутринта.

23:00 Пристигат Китен Топалов и Яна Йовева.

23:30 Излиза Група 2.

Кабела е опънат малко след зала Габа. Счупена е бургията (4мм) за поставяне на опори за кабела.

Група 3 са стигнали до лагере и са се върнали за багаж от залаГаба, където се засичат с група 2. Това е последната комуникация с група 3 на този етап.

Има проблем с връзката – чува се от майката към децата, но не и обратно. Извода е, че проблема е в майката.

Опит за ремонт на станцията – Разглабяме майката ( и тялото и комутатора) и ги сглабяме обратно, без нещо да се прави по вътрешността. Връзката работи при проба във външния лагер.


22.Януари (Сряда)

10:00 Пристига Стоян Георгиев.

10:30 Пристигат Мария Златкова и Димитър Ангелов – Братока.

11:30 Мария Златкова и Братока отиват да работят на изкопа до Духла.

14:00 Влиза Група 4 – Васил Марков и Стоян Георгиев

Цел: Работа за продължаване на дъното на пещерата. Предвижда се да останат няколко дена в пещерата.

и Група 5 – Китен Топалов и Яна Йовева (движат се заедно с Група 4, тъй като не познават пътя).

Цел: Опъване на кабел от мястото достигнато от Група 2 до върешния лагер.

Контролно време: 12-14 часа (Излизане рано на следващата сутрин).

При влизането на групу 4 и 5 направихме проверка на връзката от входа на пещарато до външния лагер. Всичко работи нормално. Следваща връзка след 3-4 часа.

15:20 Група 4, Група 5 – връзка от зала Сталактон. Следваща връзка от края на кабела.

17:00 Група 4, Група 5 – връзка от зала Габа.

19:30 Мария Златкова и Братока се прибират в лагера.

20:00 Група 5 – връзка от началото на Виа Фератата. Стигнали са с опъването на кабела до там. В момента се спуска следващия кабел отгоре и ще продължът към точка М. Ще напраевят следваща връзка като достигнат вътрешния лагер (т. М).

21:30 Връзка с въпрешния лагер. В момента там се намират групи 3, 4, 5. Ще се обадят отново като обсъдят кой кога ще излиза.

22:30 Връзка от вътрешния лагер. Група 4 (Васил и Стоян) ще излязат в петък. Дават списък с багаж, който е необходимо да се внесе към лагера.

23:40 Връзка с подземен лагер. Група 5 (Китен и Яна) са тръгнали да излизат преди час. Очаква се да се обадят по пътя.

00:35 Група 5 – връзка от Ташаците. Ще починат малко там и продължават да излизат.

03:30 Излиза група 5. Опънали са кабела до лагера. Изнесли са машината.


23 Януари (Четвъртък)

9:30 През лагера (външен) минават Христо Делчев и Стоян ?. Оставят епруветки за събиране на пещерна фауна.

5:50 Връзка с подземен лагер. План за деня: Павел и Сашо Янев продължават с картирането. Васил и Стоян ще работят на дъното по придължаване на пещерата.

11:20 Връзка с група 4 – Добавят още поръчки за внасяне.

13:00 Влиза Група 6 – Александра Василева и Игор.

Цел: Внасяне на багаж до въртешен лагер. Проверка срещи течението на гоялмата река, при първото и появяване. Взимане на антена.

14:00 Обаждат се Радо и Иво от ПК София, че няма да дойдат.

16:00 Група 6 – връзка от точка М. Току що са спристигнали. Обитаващите лагера групи не са там. Група 6 почиват малко и тръгват да излизат.

16:45 Група 6 – връзка от точка М. Тръгват да излизат.

17:00 Тръгват си Китен и Яна.

21:30 Връзка с вътрешният лагер. Прибрала се е Група 4. Ще се обатят пак след час, като се съберат двете групи и обсъдят плана за следващия ден.

22:30 Излиза Група 6.

Достигнали са лагера и са оставили необходимия багаж. Не са успяли да намерят слизането на реката, което тярбваше да проверят.

22:30 Тръгват си Мария Златкова и Димитър Ангелов – Братока.

23:00 Чуват се смущения по станцията, но не успява да се осъществи връзка. Малко по-късно включваме и втора станация (в случай, че отново има проблем с майката), но отново няма връзка с пещерата. Не се чуват и смущения – най-вероятно не се прави следващ опит за връзка от вътрешния лагер.


24.Януари (Петък)

9:45 Връзка с вътрешния лагер. Проблема със връзката предния ден е бил в техния комутатор (скъсана жица). Този ден ще излязе Група 4 (Васил и Стоян). Група 2 (Павел и Сашо) продължава с картирането.

10:50 Пристигат Таня Стоилова и Петър Габаров.

11:30 Връзка с вътрешния лагер. Група 4 тръгва навън. По пътя ще работят на пясъчните сифони.

13:45 Влиза Група 7 – Таня Стоилова и Петър Габъров

Цел: Работа на пясъчните сифони. Ще пренощуват един ден във вътрешния лагер. По пътя ще направят връзка от зала Габа. Изнасяне на багаж от вътрешният лагер и зазимяването му.

16:50 Група 7 – връзка от з. Габа. Почиват малко и продължават към пясъчните сифони.

17:20 Група 4 – връзка от з. Габа. Излизат.

18:10 Връзка от вътрешния лагер. Картировката е достигнала 371м. Ще се обадят отново, когато пристигне Група 7

20:10 Излиза Група 4.

Минали са около 4-5м на пясъчните сифони.

20:40 Връзка с вътрешен лагер. Пристигнала е Група 7.

22:40 Връзка с вътрешен лагер.

Група 7 е напреднала с още 3-4м на пясъчните сифони.

Всички групи излизат на следващия ден. Ще копаят на пясъчните сифони на излизане.


25.Януари (Събота)

11:00 Връзка с вътрешния лагер.

Първата група (Янев и Петър) тръгва към пясъчните сифони. Останалите оставят да оправят лагера и след това и те тръгват към сифоните, за да се включат в работата там.

11:30 Тръгва си Стоян Георгиев

14:45 Връзка с вътрешния лагер.

Павел и Таня са събрали багажа и тръгват. Ще поработят на пясъчните сифони. Следваща връзка – от з. Габа като тръгнат да излизат.

17:20 Група 3 и Група 7 – връзка от Ташаците.

20:00 Излизат групи 3 и 7

22:30 Тръгват си Таня Стоилова и Васил Марков


26.Януари (Неделя)

Събираме лагера и към 16:00 си тръгваме: Александра Василева, Павел Бакалов, Александър Янев, Петър Габаров, Игор Рудняшки.

ppd1

ppd2Щабната палатка

ppd3

ppd9 ppd4  Входът на ППД.

ppd6

Месомелачката

ppd5

ppd7Така се добива вода във вътрешният лагер.

ppd8

Бидон за съхранение на багажа във вътрешният лагер.

ppd9

След излизане от ППД.

ppd-dyno-plan500

ppd-dyno-ext500Карта на новите части