Завърши експедиция „Бански суходол” 2012

Written by Константин Стоичков

Междуклубната експедиция „Бански суходол 2012” беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” и ПК „Хеликтит”, участие в нея взеха членове на пещерните клубове „Черни връх”-София, „ПКСУ София, „Под ръбъ”-Церово, Председателя на БФСп Д-р. Петър Берон, Боян Петров-Центъра за изследване и защита на прилепите при Националният природонаучен музей- БАН и хора не членуващи в пещерни клубове. За времето на проявата – от 25.08 до 09.09 – се включиха 31 души, Според участниците експедицията се раздели на два етапа, като някои от тях взеха участие първата седмица, други застъпиха на тяхно място във втория етап а трети се включиха в самия край на експедицията и подпомогнаха за разоборудването на пещерата и биваците. В различни периоди на експедицията участниците варираха от 8 до 17 души.

Първоначалните ни наблюдения показаха, че нивото на снежниците са като от предходната година и няма да имаме проблеми с топенето на сняг и добиването на вода за питейни и домакински нужди. От снежниците в близост до пещерната система БС №9-11 също се добиваше вода за щурмовия бивак. За времето на експедицията някои снежници намаляха драстично, но това не затрудни добива на вода. През цялото време на експедицията времето се задържа стабилно и горещо. В началото на експедицията само една вечер се появи бурен вятър, който въпреки силните си порови не успя да скъса опънатата над лагера тента. Рядко имаше увеличения на облачността и само в самия край на експедицията преваля за кратко.

 За поредна година битовите условия бяха отлични за провеждането на експедиция от подобен тип. За основен бивак, беше използван стария скиорски лагер и изградената през годините в него инфраструктура, като печка на дърва, множество упори за опъване на тентата, маси, пейки и землянка. Беше опъната двойна-лека тента, която не се предаде на поривите на вятъра. За поредна година беше използвана голямата „щабна палатка” на СПК „Академик” София. За питейни нужди беше направена топилня за сняг на около 10 минути над лагера в непосредствена близост до голяма снежна преспа.

Щурмовия лагер беше построен на подравнените площадки във въртопа на БС №10. Бяха опънати 2 палатки, над тях беше опъната предпазна тента. Палатките бяха снабдени със спални чували и шалтета. В дънната част на БС №9-11 беше изграден временен бивак съоръжен с тента, примус и храна за групите работещи на дъното.

 Експедицията беше подсигурена с три броя перфуратори. Два акумулаторни и един бензинов. Електрическите машини бяха предоставени от Яни Макулев член на ПК „Хеликтит” София. За времето на експедицията основно се използваше за работа на дъното на БС №9-11 акумолаторен перфуратор Хилти. За зареждане на батерии и акумолатори се използва отново агрегата на СПК „Академик” София. Материалната база за екипиране беше предоставена от ПК „Хеликтит” София. Двете щурмови палатки бяха осигурени от магазини Стената за ползване по време на експедицията , както и бутилки газ и примус за подземния бивак.

 Системата Бански суходол № 9-11:

Основната цел на експедицията беше да се продължи с разширяването на стеснението на сегашното дъно. Работата в БС № 9-11 беше организирана на смени. В следващите дни работните групи се редуваха и действаха по разширяването на дънното стеснение и разчистването му от камъни. В „Голямата блокажна зала” се провери интересно и прспективно разклонение. На различни коти в пещерата бяха поставени биоспелеологични капани. Измериха се и температури на въздуха на тези места. Температурата варира в граници 1.1ºС до 2ºС. Постепенно тесняка беше разширен и Мирослава Рударска ПК „Хеликтит” София успя да влезне в тесен меандър дълаг 8 метра след който имаше ново стеснение. В края на експедицията стеснението беше разширено и преминато от Павел Бакалов СПК „Академик” София. Попадна се на отвес с дълбочина 30 метра на дъното на който има блокажна зала. Пътя в дълбочина е блокиран от голям скален отломък. Усеща се силно въздушно течение! Новите части бяха картирани от Мирослава Рударска ПК „Хеликтит” София и Антон Генков ПК „Черни връх” София. Общо за времето на експедицията в пропастната система БС №9-11 беше влизано четиринадесет пъти. В самия край на експедицията дънната част беше почистена и пещерата частично разекипирана. Бяха махнати въжетата от обледенените отвеси и въжето от дънния отвес. Събрани бяха и биоспелеологичните капани, като в някои от тях се забелязват дребни буболечки, които ще бъдат прегледани и определени от специалисти.

След като бяха картирани новите части и наложени на картата на пещерата се установи, че дълбочината и нарастна на -265 м, което я нарежда от девето на шесто място по дълбочина в страната и става най-дълбоката пещера в южна България.

  Второстепенните задачи:

Беше отделено време и за работа по така наречените второстепенни задачи. Бяха проверявани нивата на снежните тапи на голяма част от пещерите в циркуса. В голяма част от проверените пещери нивото на снежните тапи е по-високо от предходни години. В БС №41 въпреки поставения от предната година капак нивото е спаднало само с 1 метър. В БС №8 и БС №57 се оказа, че има повишаване на натрупания сняг поради скъсване на поставените винилени капаци. Проверена беше и пропаст БС №33. В нея се вижда видим спад на снежната тапа, но въпреки това все още дънната част е запушена от сняг. По време на експедицията малка група в състав: Иван Петров ПК „Хеликтит” София и Тодор Каркиев ПК „Черни връх” София посетиха района под връх Кутело. Там те откриха и картираха малка възходяща пещера БС №77 (10 м; +4 м) разположена почти на 2900 м.н.в. Провериха нивото на снежните тапи в някои пропасти и откриха няколко перспективни обекта. Паралелно с това бяха проверявани за продължения и редица други пещери в циркуса, като локализирана и картирана БС №21 (12 м; -11м). Христо Христов откри в непосредствена близост до лагера обект, който бееше започнат да се разкопава и се слезна в дълбочина над 2 метра. Обекта е перспективен и близоста му до лагера го прави доста лесен за работа. За поредна година продължи фотозаснемането на входовете на обектите и пещерите.
Експедицията беше посетена от Председателя на БФСп Д-р. Петър Берон и Боян Петров – Център за изследване и защита на прилепите, Национален природонаучен музей- БАН. Бяха посетени редица пещери от които бяха събрани биоспелеологични проби. Основна цел на Боян Петров беше поставянетона мрежи за улов на прилепи на входовете на БС №№ 24,30 и 38. Той успя да улови и определи 44 екземпляра от 6 вида, като се установи, че има поне 5 височинни рекорда за Балканите.
В повечето посетени пещери бяха измерени температури на въздуха и на почвата. Като цяло, експедицията покри голяма част от поставените си задачи, колективът беше сплотен, и се постигната много добра атмосфера. Отсега се планира и следващата експедиция. В която се надяваме да вземат участие повече хора от други клубове – все пак, това е най-тежката експедиция, която се провежда в страната; потенциалът на пиринския карст е огромен, и си струва да се работи за подобряване на „брадясалия” дълбочинен рекорд в България, който и до момента се държи от Райчова дупка – 376м.

 Изказваме искренни съболезнования на роднините, приятелите и близките на Росен Милков, загинал при неизяснени обстоятелства по време на изкачването си към базовия лагер на експедицията!

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2012 изказва специални благодарности на:

 -Спонсорът на експедицията фирма „Експлоратор” ООД с управител инженер Благой Благоев.

-Юлий Пасков- за обезпечаването на експедицията и намирането на спонсор.

-Магазини \”Стената\” за предоставянето на първокласна екипировка.

 Специални благодарности и на Виктор Стефанов, Ганчо Славов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 г. успяха да съберат и компилират информацията за района, и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.