Инвентаризация – 8.02.2017

Вид Описание съхран.
се в
02.02.
2015г
Резултат
08.02.17
Разлика Забележка
(2009) 14/9/40 – 9 Millet 40 40
(2009) 15/9/39 – 9,5 Beal Spelenium Gold 17 17
* 15/9/39 – 9,5 Beal Spelenium Gold 21 22
16/10/59 – 10,5 Singing Rock 19.5 19
* 16/10/59 – 10,5 Singing Rock 8 0 8 Алекс
16/10/59 – 10,5 Singing Rock 17.4 15
16/10/59 – 10,5 Singing Rock 11 0 11 Алекс
17/10/46 – 10 Tendon червено 41 41
18/10/73 – 10 Tendon синьо 35 35
18/10/73 – 10 Tendon синьо 35 36
19/9/73 – 9 Singing Rock 72 72
20/8/100 – Beal Spelenium 8,5 Uni Core 93 93
(05.2011) Roca 10 (05.2011) 35 0 35 Алекс
* Roca 10 (05.2011) 35 35
(05.2011) Roca 10 (05.2011) 25 25
* Roca 10 (05.2011) 45 45
(05.2011) Roca 10 (05.2011) 29 27
* Roca 10 (10.2011) 71 71
* Roca 10 (10.2011) 71 74
* Roca 10 (10.2011) 46 46
2015 BEAL 10 (2015) 0 40 ново ненакисвано; подарък от Павел
2015 мартеница 10 (2015) 0 36 ново награда техн. прегледи 2015
Стълба 10 м 2 2
Водещ Petzl ляв 2 2
самохват Petzl десен 7 5 2 Любо; Диди
Kong ляв 1 2 1 награда техн. прегледи 2015
Climbing technology ляв 4 4
Climbing technology десен 2 2
Атлас 1 1
Гръден Petzl 9 8 1 Любо
самохват Kong 1 1
Climbing technology 6 5 1 Диди
Атлас 1 1
Десандьор Petzl 8 6 2 Любо; Диди
Climbing technology 6 6
Kong Банан 3 3
Kong Банан (брак – за ролки)
Крачен Kong (ляв) 1 1
самохват Petzel (десен) 1 1
Осигурителен
ремък
тъмно син 2011 3 3
жълт 2011 5 5
лилави 2011 8 6 2 Любо; Диди
Педал Педал 14 15 1
Душегубка Душегубка 16 15 1 Любо; Диди
Рока 1 1
Майон Маьон малък 11 5 6
голям 16 16
Petzl Omni 3 2 1 Любо
Седалка Плетени 10 7 3 Любо; Диди
станев 2 2
рока 2 1 1
Petzl 1 1
Singing Rock 1 1
Карабинери Camp – Дуралуминиев овал с муфа (екипиращи) 29 27 2
Camp – Дуралуминиев овал с муфа (по комплекти) 14 12 2
Climbing Technology – овал с муфа 16 14 2 брак курс 2015
Camp – Keylock с муфа 25 23 2 1 брак (БС2015)
Дуралуминиев с муфа малки (за водещите) 10 9 1
Дуралуминиев без муфа (за осигурителните) 13 11 2 Любо; Диди
железен / стоманен (протриващи) 15 13 2 Любо; Диди
товарен 7 6 1
Camp без муфа (прониквачки) 8 10 2 евентулано има при павел;
6 бр Camp;
Singing Rock малък с муфа 6 награда техн. прегледи 2015
Edelrid крива ключалка 4 награда техн. прегледи 2015
С муфа Асорти 3
Кламери за ключета 4 4
Планка обувалка с болт Ф8 26 28 2 награда техн. прегледи 2015
1 лиспа
таванна с болт Ф8 14 15 1
профилна с болт Ф8 3 6 3 награда техн. прегледи 2015
профилна без болт Ф8 4 3 1
профилна без болт Ф10 14 14
Ключ 8 10 2 +2 13/17
раздвижен 1 1
Удължител метални 3 3
динема 20 1 1
динема 30см 7 7
динема 50см 7 5 2 БС
динема свободна 5.4 5.4
Примка метална 10 10
лентова черно/зелени 2 2
лентова лилави 12 7 5 БС
лентови сини (2м) 9 9
лентова червена 2015 ненарязана + награда техн. прегледи 2015
Прониквачка Голяма 1 5 4 2 за ремонт; 1 брак
+ нови БС
Средна 7 4 3 3 брак
Малка 1 1 подменена (вече не е жълта)
Протектор обикновен 12 15 3
за възел 4 5 1
Компас 2 2
Ролетка голяма 2 4 2
малка 1 2 1
Дисто 2 0 2 Татяна, Павел
Таблет 1 0 1 Павел
Планшет 2 2
Чертожни линийки,
граден/градусен кръг
има има
спитарник 2 1 1
Ръкохватка 3 3
Чук Raumer 2 2
обикновен 1 1
Самар ? 1 0 1 Павел
Бормашина +удължите+батерии ? 1 0 1
генератор ? 1 0 1 брак БС
палатка помещ 2 0 2 помещ
платнище помещ 0 помещ
лодка помещ 2 0 2 помещ
машина за
гравиране
1 1
кутии за инв 3 3
ролка 1 1
Ексцентрик 17 17
Шунт 1 1
Рапел рак 1 1
Клин 4 5 1
Клема 3 3
Четка за въже 3 2 1
осмица 1 1
Кози крак 0 0
газова бутилка помещ 2 0 2 помещ
Тенджера помещ 0 помещ
Черпак помещ 0 помещ
Дъска помещ 0 помещ
Стол помещ 0 помещ
Пейки помещ 0 помещ
Станции +зарядно 1
Аптечка 1
Тесла 1