Курс по електронно картиране

В рамките на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ ще проведем курс по електронно картиране и обработка на карти.

Дряново 31 март – 3 април

Целта на курса е да се популяризират съвременни електронни методи за картиране на пещери, които улесняват процеса на събиране на данните, изработка на карти, дават по-голяма точност, както и много други възможности.

Такива методи съществуват от дълго време, но едва през последните години стават масови с появяването на по-достъпни лазерни рулетки и таблети, и по-лесен за работа софтуер.

Курсът е предвиден за хора, които имат поне минимален опит в „традиционното“ картиране на хартия, и не е подходящ за начинаещи.

Ще бъдат включени следните елементи: взимане на данни и чертане на място в пещера; прехвърляне на данните на компютър и обработката им; корекции на грешки; изработване на 2D карти и 3D модели; нанасяне върху теренен модел или топографска карта; нанасяне на няколко пещери в обща карта или модел и др.

Фокусът ще е предимно върху работата с: лазерна рулетка / компас / наклономер DistoX, андроид приложение за картиране Topodroid, програма за обработка на данните Therion.

Курсът е ще е удобен повод за демонстриране и на други програми или методи за картиране. Ако някой има желание да се включи с подобна демонстрация, моля да ни пише на следния мейл: vld.georgiev@gmail.com до 18 март.

Времетраене: от 31 март до 3 април включително.

Курсът ще бъде разделен на 2 части.

Желателно е участието за целия период.

Място и настаняване: х. Бачо Киро (или къмпинг Стринава), Дряново.

Имаме предвидено частично финансиране. След определяне на окончателния брой участници ще може да информираме до каква степен ще бъдат покрити разходите (настаняване, храна и транспорт).

За записване попълнете формуляра по-долу и го и изпратете до 25 март наvld.georgiev@gmail.com.

По възможност участниците да носят лаптоп и таблет (или смартфон) с Android.Организаторите ще осигурят няколко комплекта за картиране, но наличието на повече устройства ще улесни работата.

Необходими са следните програми, които да се инсталират предварително:

Topodroid – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX

Cave3D – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.Cave3D

Therion – http://therion.speleo.sk/

Survex – http://www.survex.com

Предварителна програма:

Модул 1

31 март

 • Предимства и възможности на компютърното картиране;
 • Запознаване с рулетка DistoX, принцип на работа, предимства и недостатъци, точност, начин на работа, калибрация;
 • Запознаване с основите на Topodroid: основни настройки, нова картировка, сваляне на данни, рисуване;
 • Практическо картиране на участък в Андъка;
 • Обработка на участъка с Therion: основни файлове, скици, настройки; сглобяване на прост участък от пещера.

1 април

 • Други възможности на Topodroid: редактиране на скици, точки, линии, именуване на обекти, сечения, 3D модел, организиране на няколко картировки;
 • Картиране на участъци в Андъка;
 • Therion: “layout” настройки, сглобяване на участъци и скици, изработка на план, разрез и 3D модел. Застъпващи се галерии, изнасяне на участъци и др.

Модул 2

2 април

 • Картиране на сложен участък от пещера;
 • Сглобяване на 2D и 3D карти. Наслагване на терен и топографска карта;
 • Експортиране на други формати карти;
 • Сглобяване на по-сложни участъци;
 • Други програми за взимане на данни или обработка: CaveSurvey, PocketTopo, Autocad и др.

3 април

 • Отворена програма: други методи за обработка, въпроси, проблемни моменти при обработката и др.

Окончателната програма ще се изготви на място спрямо броя и нивото на участниците и наличната техника.