Национална експедиция “Бански суходол” 2009 г.

Written by Konstantin Stoichkov

     Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експедиция \”Бански суходол\” 2009 г.

 

Националната спелеоекспедиция \”Бански суходол\” 2009 г. беше проведена в периода 22.08.-05.09.2009 г., с обща продължителност 14 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бившата база на националния отбор по ски (2300 м.н.в.). Изнасянето и свалянето на експедиционния багаж бе осъществено с наети за целта товарни коне. За по-комфортно бивакуване беше разпъната голяма тента над мястото, определено за хранене. Отделно бе разпъната и с голяма складова палатка MSR, в която се съхраняваха хранителните продукти, техниката и експедиционният инвентар. В НП Пирин е забранено паленето на открит огън, и поради тази причина бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. Вода за нуждите на експедицията бе набавяна от топящите се снежници над лагера. Поради голямото количество сняг в циркуса се наложи копаене в сипея за осигуряване на течаща вода. За подсигуряване на проникващите групи до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 бе изграден изнесен бивак, състоящ се от двуместна палатка. Връзка с влизащите и излизащите от пещерата групи бе установявана посредством радиостанции.

             За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разрешение от управата на Национален парк Пирин.

 

            Приоритет и задачи на тази експедиция бяха, както следва:

 

Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол\” 2009.

Цел на експедицията:

Главен приоритет. Система №9-11.

 

 • 1.1. Разширяване на стеснението на настоящето дъно на пещерата.
 • 1.2. Проверяване на паралелни отвеси в Голямата блокажна зала и търсене на път в дълбочина.
 • 1.3. Прекартиране на Голямата блокажна зала и картиране на прилежащите отвеси и паралелни нива.
 • 1.4. Проверка на дъното на Паралелния отвес – старото дъно на пещерата.

 

Второстепенни задачи:

 

Пропаст №13.

 

 • 1.1. Проверка и разширяване на тесняк в дънните части на пещерата.

 

Обекти във високата част на циркуса под Кутело.

 

 • 1.1. Изследване и картиране на Пропаст №51.
 • 1.2. Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34 и 68.
 • 1.3. Покриване на някои перспективни обекти с „капаци\”, за евентуално подпомагане топенето на снежните тапи в тях (№№ 57, 71 и др.).
 • 1.4. Проверка и разкопаване на обект под „Кончето\” и локализиране и работа в така наречените „Полски дупки\” под „Кончето\”.
 • 1.5. Проверка, снемане на GPS координати и фотодокументация на пещерите и пропастите в района на Кутело.

 

Ледниковата пропаст.

 

Проникване и вземане на проби от леда, ако пропастта е отворена.

 

Други.

 

Проверяване, картиране, номериране, снемане на GPS-координати и съставяне на фотодокументация на обектите в циркуса.

 

Биоспелеологични и климатологични изследвания на някои от обектите в циркуса.

 

 

Една седмица преди започване на експедицията беше проведено предварително (разузнавателно) качване в циркуса, осъществено от Б. Сотиров, И. Петров и С. Стаменов от ПК \”Хеликтит\”; и В. Марков и други членове на СПК „Академик\” София. Беше установено, че през настоящата година снежниците и снежните тапи в циркуса са с доста по-големи размери спрямо предишни години.

 

 1. Участници

 

Национална експедицията \”Бански суходол\” 2009 г. беше организирана от пещерняци, членуващи в ПК \”Хеликтит\”, София и СПК \”Академик\”, София, членове на които бяха основния състав на експедицията. Участие взеха също така и пещерняци от ПК „Искър\”, София, ПК \”София\” и ПК \”Приста\”- Русе, както и хора, нечленуващи в пещерни клубове. За периода 22.08. – 05.09.2009 г. участие взеха общо 24 души.

 

3. Списък на участниците

 

От ПК \”Хеликтит\” – Димитър Дишовски, Живко Петров (ръководител), Иво Бусерски, Камен Стефчев, Константин Стоичков (главен ръководител), Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров и Цветан Паров.

 

От СПК \”Академик\” – Александър Крачунов, Боян Шанов, Васил Марков (ръководител), Десислава Василева, Калина Петрова-Шанова, Камен Кръстев, Наталия Железарска, Павел Бакалов (главен ръководител), Стоян Гошев, Таня Кръстева и Юлий Пасков.

 

От ПК \”Искър\” София – Георги Стайчeв.

 

От ПК \”София\” -Желязко Мечков.

 

От ПК \”Приста\” – Русе – Теодор Кисимов.

 

Нечленуващи в пещерни клубове – Йордан Самичков и Тамара Берберова.

 

4. Дневник

 

             21.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Калина Петрова-Шанова, Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов и Юлий Пасков.

-Помощен екип за лагера и превоза на багажа до Банско: Йордан Самичков, Тамара Берберова, Венцислав Иванов и Иван Петров от ПК „Хеликтит\” София.

 

-Тръгване от София към 20 часа вечерта. Пристигане на „Пещерите\” в 00:30 часа. Разтоварване и подреждане на експедиционния багаж. Нощувка в местността \”Пещерите\” над гр. Банско.

-От с. Бачево пристига човека с товарните коне за експедиционния багаж.

 

Към 17:30 ч. се събрахме в офиса на Сатори. Жоро Стайчев добави към експедиционния багаж бензиновия перфоратор, технически средства и храна. Натоварихме багажа по колите, като основната част влезе в колата на Венци. В 20:00 часа потеглихме за Банско. По пътя изпробваме връзката с радиостанциите. На „Пещерите \”се срещахме с Боги от с. Бачево, който беше дошъл с товарните коне. Багажът беше разтоварен от колите и подреден за следващия ден.

——————————————————————————————————-

             

             22.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов, и Юлий Пасков.

-Помощен екип за лагера: Йордан Самичков и Тамара Берберова.

 

-Товарене на багажа.

-Тръгване от „Пещерите\” в 9:00 часа.

-Пристигане в лагера 16:00 часа.

-Разпъване на складовата палатка MSR и подреждане на инвентара, храната и техническите средства.

-Прокопаване на хладилник в снежен въртоп над лагера.

-Група за вода.

-В лагера остават 5 коня.

-Вечерта към експедицията се присъединява Иво Бусерски.

Сутринта натоварихме багажа, и в 9:00 часа потеглихме нагоре. По пътя нямаше проблеми с конете. Изкачването беше бавно и с множество почивки; стигнахме лагера към 16.00 часа. Бързо бе създадена организация; разпънахме складовата палатка, подредихме храната, инвентара и „техническия кът\”. Част от екипа опъна бивачните палатки и събра дърва за печката. Разкопахме снега във въртопа над лагера, за да го използваме за хладилник. Мишо, Данчо и Тамара изкопаваха дупка в сипея при снежника и създадоха система за наливане на питейна вода и вода за битови нужди посредством бутилки, гребалки и филтър (за първи път от 8 години пием толкова чиста вода!). По настояване на Боги, и не на моя отговорност, в лагера останаха 5 коня. Привечер пристига Ивчо. Първата вечер прекарахме пред печката в приповдигнато настроение.

——————————————————————————————————-

 

             23.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Георги Стайчев, Желязко Мечков, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов, и Юлий Пасков.

-Помощен екип за лагера: Йордан Самичков и Тамара Берберова.

 

-Подредба на лагера и разпъване на тентата.

-Наливане на вода.

-Изнасяне на щурмови бивак и инвентар за № 9-11.

-Първо влизане за екипиране на № 9-11.

-Към София си тръгват Юлий Пасков, Йордан Самичков и Тамара Берберова.

-Вечерта към експедицията се присъединяват Георги Стайчев и Желязко Мечков.

 

Сутринта след закуската започнахме дооборудването на лагера. Разпънахме голямата тента; преди това Павката промаза със силикон всички шевове. Изпратихме група за вода, която изкопа нова, по-надеждна дупка. Юлий, Данчо и Тамара потеглиха към София. На входа на №9-11 беше изнесен щурмови бивак-палатка с всичко необходимо за преспиване, както и инвентар за екипиране на пещерата. На слизане си навехнах крака. Обади ми се стара травма и за мен експедицията рано-рано свърши. Група в състав Павел Бакалов, Васил Марков и Иво Бусерски влезе да екипира пещерата. На първия отвес се борили с две снежни тапи и загубили много време. В голямата снежна зала локализирали ново срутване. Мръзнещи и забавени от борбата с тапите, те екипирали до старото дъно на пещерата и тръгнали да излизат, съобразявайки се с обявеното контролното време. Излязоха рано сутринта на 24-ти август. Късно вечерта към експедицията се присъединиха, макар и за кратко, Жоро Стайчев и Мечков. Те качиха агрегата, един акумулаторен перфоратор и някои важни консумативи.

——————————————————————————————————-

 

             24.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Георги Стайчев, Димитър Дишовски, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов.

 

-Първа група в състав: Георги Стайчев и Михаил Хаджитодоров. Доекипиране на № 9-11 и внасяне на багаж за дъното.

-Втора група в състав: Желязко Мечков и Иво Бусерски. Организиране на навес на дъното и работа в тесняка на № 9-11.

-Трета група в състав: Боян Шанов и Калина Петрова-Шанова. Теренен обход и търсене на нови обекти.

-Лагерна група.

Първата група за №9-11 бяха Жоро и Мишо. Мишо влезе на мое място поради проблемите ми с ходилото. Движели се бавно в пещерата, понеже на Мишо му е първо влизане в №9-11. Жоро екипирал дънната каскада и набил нови опори. Останал само дънният отвес. Излязоха вечерта. Втората група, Желязко и Ивчо, екипирали последния отвес и оборудвали навес на дъното за предпазване на работещите от капещата вода. Разчистили камъни на новото дъно и тръгнали към изхода. Прибираха се в лагера рано сутринта. За теренна група бяха определени Боби и Калина. Боби съобщи предварително, че има проблеми с кръста, и да не го пишем за Девятката. Така, засега двамата с него отпадаме за работа на дъното. Дадох им напътствия да се качат над циркусното възвишение и да се пробват да локализират „Полските дупки\” под Кончето. За съжаление, проблем с дупката за водата и бързо развалящото се време ги отказаха от това начинание. Привечер направиха обход в местността западно от лагера, но не локализираха нови обекти.

——————————————————————————————————-

 

             25.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Георги Стайчев, Димитър Дишовски, Желязко Мечков, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов.

 

-Първа група в състав: Васил Марков, Живко Петров и Павел Бакалов – Разширяване на дънния тесняк в № 9-11.

-Втора група в състав: Боян Шанов и Константин Стоичков. Теренен обход и търсене на нови обекти.

-Лагерна група.

-Към София си тръгват Георги Стайчев и Желязко Мечков.

Проникващата в №9-11 група слязла безпрепятствено до дъното на пещерата. Там установили, че видиите за перфоратора липсват – били забравени от предните групи, вкарващи багаж за дъното. Разчистили всички камъни от „забоя\”, след което излезли от пещерата към 21:40 часа. С Боби направихме теренен обход запад-северозапад от лагера. Проверихме отвора на №57 и установихме, че е пълен със сняг. В №42 забелязахме ново срутване, което махна обекта от списъка на перспективните за продължение. Боби се изкачи по стената на „Котешкия чал\” и провери обект, който за съжаление се оказа само ниша. Огледахме и въртопите в района на №№ 49, 66 и 72. Започнахме и разкопаване на „обекта на Ицо\”. Ичо беше повален от грип – първият случай за експедицията. Към София си тръгнаха Жоро и Мечков.

——————————————————————————————————-

 

 

 

 

             26.08.2009г.

 

             състав: Боян Шанов, Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Камен Кръстев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов, Стоян Гошев и Таня Кръстева.

 

-Първа група в състав: Живко Петров, Калина Петрова-Шанова и Мартина Колева. Картиране и прекартиране на нови участъци в „Голямата блокажна зала\” на № 9-11.

-Втора група в състав: Васил Марков, Димитър Дишовски и Павел Бакалов -Разширяване на дънния тесняк в № 9-11.

-Боян Шанов – теренен обход.

-Лагерна група.

-Вечерта към експедицията се присъединяват Десислава Василева, Камен Кръстев, Стоян Гошев и Таня Кръстева.

Картировъчната група влезе в №9-11 по обяд. Прекартирари част от „Голямата блокажна зала\”; излязоха вечерта. На терен Боби локализира „Полските дупки\” и откри перспективен обект в склона под „Кончето\”. Васко също се качи на циркусното възвишение, и локализира два обекта за работа в подножието на кулата под „Кутело\”. Втората група почиваха през деня в лагера, и направи нощно проникване. Дишовски се отказал още на входния отвес заради проблем с коляното, и решил да не рискува и бави останалите. Васко и Павката разчистили дънния тесняк, което значително разширило подхода към най-тясната част. Дишовски преспа в „щурмовия бивак\” до входа на №9-11, и сутринта слезе с останалата част от групата. Вечерта към експедицията се присъединиха Десислава Василева, Камен Кръстев, Стоян Гошев и Таня Кръстева.

——————————————————————————————————-

             27.08.2009г.

 

             състав: Александър Крачунов, Боян Шанов, Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Камен Кръстев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов, Стоян Гошев, Таня Кръстева и Юлий Пасков.

 

 

-Група в състав: Десислава Василева, Стоян Гошев и Таня Кръстева. Разкопаване на новия обект под „Кончето\”.

-Лагерна и почиваща група.

-Вечерта към експедицията се присъединяват Александър Крачунов и Юлий Пасков.

 

 

По обяд за обекта под „Кончето\” потеглиха Таня, Деси и Тони. Те разкопали обекта и го подготвили за влизане. Останалата част от състава почиваше в лагера. Грипът повали още няколко човека. Вечерта към експедицията се присъединиха Александър Крачунов и Юлий Пасков.

——————————————————————————————————-

 

 

             28.08.2009г.

            

             състав: Александър Крачунов, Боян Шанов, Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Наталия Железарска, Павел Бакалов, Стоян Гошев, Теодор Кисимов, Таня Кръстева, Юлий Пасков и Цветан Паров.

 

-Първа група в състав: Живко Петров, Павел Бакалов, и Таня Кръстева. Картиране на новите части в „Голямата блокажна зала\” на № 9-11.

-Втора група в състав: Десислава Василева, Калина Петрова-Шанова, Мартина Колева и Стоян Гошев. Прекартиране на „Голямата блокажна зала\” в № 9-11.

-Трета група в състав: Боян Шанов, Камен Кръстев и Юлий Пасков. Теренен обход в подножието на връх „Бански суходол\”.

-Четвърта група в състав: Александър Крачунов и Васил Марков. Теренен обход в района на „Кутело\”.

-Пета група в състав: Димитър Дишовски, Иво Бусерски, Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров. Разкопаване на „обекта на Ицо\”.

-Към експедицията се присъединяват Камен Стефчев, Наталия Железарска, Теодор Кисимов и Цветан Паров.

 

 

Павката показа някои перспективни места в „Голямата блокажна зала\”. Живко, Калина и Марти картирали частите под Блокажа. Втората група докартирали стените на залата. Третата група направи теренен обход в набелязания район под вр. „Бански суходол\”, но не откри нови обекти. На прибиране продължили с разчистването на обекта под „Кончето\”. Разкопали наслаги и камъни, и Юлий установил, че в дълбочина галерията се разширява. Сашко и Васко локализирали входовете на №51 и №34. Заснели входовете и снели GPS координати. Минали през „Кончето\” и слезли в лагера през „Котешкия чал\”. В „обекта на Ицо\” групата вади камъни и разчисти наслаги. Вечерта към експедицията се присъединиха Камен Стефчев, Наталия Железарска, Теодор Кисимов и Цветан Паров.

——————————————————————————————————-

 

             29.08.2009г.

            

             състав: Александър Крачунов, Боян Шанов, Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Иво Бусерски, Калина Петрова-Шанова, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Наталия. Железарска, Павел Бакалов, Стоян Гошев, Теодор Кисимов, Таня Кръстева, Юлий Пасков и Цветан Паров.

 

-Първа група в състав: Павел Бакалов, Иво Бусерски и Юлий Пасков. Проучване на участъци под блокажа на „Голямата блокажна зала\” в № 9-11.

-Втора група в състав: Наталия Железарска и Теодор Кисимов. Проверка на комини в „Голямата блокажна зала\” на № 9-11.

-Трета група в състав: Александър Крачунов и Васил Марков. Теренен обход в района на „Църна могила\”.

-Четвърта група в състав: Константин Стоичков, Михаил Хаджитодоров и Цветан Паров. Разкопаване на новия обект под „Кончето\”.

-Към София си тръгват Боян Шанов и Калина Петрова-Шанова.

-Лагерна група.

 

Първата група проникнала в №9-11, проучила участъка в блокажа и екипирала отвеса в тези части с цел подпомагане на картировъчната група. Юлий Пасков се отказа от проникване в пещерата, понеже се чувстваше зле (грипът го мъчи и него), и се присъедини към групата, разчистваща обекта под „Кончето\”. Втората група проверила комините в „Голямата блокажна зала\”. Установили, че трябва да им се обърне сериозно внимание в бъдеще. Сашко и Васко се качили на „Църна могила\”. Не открили обекти за изследване, а и не стигнали до целта си поради рязко влошаване на метеорологичните условия. След доста вадене на камъни и пръст Паров и Юлий (от групата, работеща по разчистването на обекта под „Кончето\”) влезли в малка пещера. Подът бил покрит с фирн, лед и камъни, имало едно малко разклонение, пълно с лед. На обекта сложили номер – 73. Югоизточно от него разкопали нов отвор, от който се усещало силно въздушно течение. Лагера се превърна в истински лазарет. Грипът повали Таня и Тони; на Камен също му е зле, а останалите страдат от различни травми. Реално имаме доста малко хора за работа на дъното на пещерата. Същия ден към София си тръгнаха Боян Шанов и Калина Петрова-Шанова.

——————————————————————————————————-

    

             30.08.2009г.

 

 състав: Александър Крачунов, Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Наталия. Железарска, Павел Бакалов, Стоян Гошев, Теодор Кисимов, Таня Кръстева, Юлий Пасков и Цветан Паров.

 

-Първа група в състав: Десислава Василева, Живко Петров, Михаил Хаджитодоров и Цветан Паров. Картиране на новите части в „Голямата блокажна зала\” на № 9-11.

-Втора група в състав: Васил Марков, Димитър Дишовски и Павел Бакалов. Разкопаване на „обекта на Ицо\”.

-Лагерна група.

– Към София си тръгват: Александър Крачунов, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Наталия. Железарска, Стоян Гошев, Таня Кръстева и Юлий Пасков.

 

Първа група картирала в №9-11 частите под блокажа до отвеса. На Цецо му станало зле (и него го тръшна вируса) и излезли по-рано. За последно се работеше и в „обекта на Ицо\”. Групата извадила камъни и пръст, слезли още метър и малко, и достигнали в единия край основна скала. Все така се усещало силно въздушно течение. Засега работата в обекта е прекратена. Според Дишовски е безперспективен, но аз не съм на това мнение. Трябва да се слезе може би още съвсем малко, и ще се влезне в голяма и перспективна пещера. Същия ден за София си замина голяма група – Александър Крачунов, Иво Бусерски, Камен Кръстев, Камен Стефчев, Наталия. Железарска, Стоян Гошев, Таня Кръстева и Юлий Пасков.

——————————————————————————————————-

             31.09.2009г.

 

             състав: Васил Марков, Десислава Василева, Димитър Дишовски, Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов, Теодор Кисимов и Цветан Паров.

 

-Група в състав: Васил Марков, Павел Бакалов и Теодор Кисимов. Разширяване на дънния тесняк в № 9-11 и проверка на едно от разклоненията във вход №1.

-Лагерна група.

Към София си тръгват: Десислава Василева, Димитър Дишовски и Цветан Паров.

 

Метеорологичните условия са лоши и още преди обяд заваля проливен дъжд. Използвайки едно спиране на дъжда, къмСофия си тръгнаха Десислава Василева, Димитър Дишовски и Цветан Паров.Дъждът се усили, поради което отменихме теренните обходи, планирани за деня. Забави се и влизането на групата в №9-11. Привечер дъждът стихна, и към 18:30 часа групата влезе в пещерата. Целта им беше да работят по разширяването на дънния тесняк. Сутринта, след като излязъл от пещерата, Теодор проверил перспективно разклонение във  вход №11, където има вероятност за продължение, ако се разшири малко. Това може и да се окаже добър алтернативен път за влизане в системата, като се има предвид, че в момента през вход №9 влизането е рисковано поради големи надвиснали камъни по стените на входния отвес, отцепили се поради мразово изветряне на мрамора. Вечерта установихме и липсата на конете, завързани на „Голямата поляна\” под лагера. Това предизвиква голямо безпокойство и разстрои графика ни за следващия ден.

——————————————————————————————————-

 

             01.09.2009г.

 

             състав: Васил Марков, Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов.

 

-Лагерна група: Мартина Колева и Михаил Хаджитодоров.
-Почиваща група: Васил Марков, Павел Бакалов и Теодор Кисимов.
-Константин Стоичков и Живко Петров слизат към „Пещерите\” с цел намиране на конете.

Сутринта рано аз и Живко слязохме към местността „Пещерите\”. Вървяхме по следите на конете, избягали от лагера. На пещерите срещнахме Боги -собственика на товарните животни. Търсенето не даде успех, и късния следобед тръгнахме нагоре. През това време Мишо слезе до Еленино гюбрище и ни посрещна там. В лагера останали Васко, Теодор и Павката, почиващи от нощното проникване в №9-11. През нощта Марти също беше повалена от коварния вирус, и отпадна за планираното за следващия ден влизане.

——————————————————————————————————-

 

             02.09.2008г.

 

             състав: Васил Марков, Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов.

         

-Първа група в състав: Живко Петров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов. Картиране на новите части в „Голямата блокажна зала\” в № 9-11.

-Втора група в състав: Васил Марков, Константин Стоичков и Михаил Хаджитодоров тръгва към №73 с цел картиране и разчистване на обект № 73А.
-В лагера остава Мартина Колева.

 

През нощта духаше ураганен вятър. Сутринта установихме, че тентата е съборена, а складовата палатка е отнесена на около 50 метра от мястото й. Доста време загубихме, за да възстановим пораженията. В Деветката влязоха Живко, Павката и Теодор. Установили, че и „щурмовият бивак\” е пострадал от урагана. Проверили дъното на един от отвесите под парапета и разчистили едно стеснение. Теодор влязъл пръв, преминал тясна галерия около 10 метра и попаднал в заличка с нов тесняк. Останалите също влезли и направили безуспешен опит да разширят стеснението с чук. Напред видели ново уширение и чули капеща вода. След това извадили камък от блокажа, за да проверят има ли друго продължение в дълбочина. Докартирали останалата част и отвеса в новите части под блокажа; накрая привързали цялостната картировка към стар полигонов репер. Пръв от пещерата излязъл Теодор. Час след него излезли Живко и Павката, като изнесли някои неща от пещерата и я подготвили за разекипиране. Втората група се качи към №73. Докато Васко налива вода, Мишо и аз картирахме пещерата. След което направихме опит да разчистим с дружни усилия затлачен с камъни въртоп над пещерата. По път за лагера предприехме теренен обход с цел проверка, заснемане и снемане на GPS-координати на №№ 37, 36, 37, 60 и 70. В лагера остана Мартина.

——————————————————————————————————-

 

             03.09.2009г.

            

             състав: Васил Марков, Живко Петров, Константин Стоичков, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров, Павел Бакалов и Теодор Кисимов.

 

-Група в състав: Васил Марков и Михаил Хаджитодоров. Разекипиране на

№9-11.

-Лагерна група: Живко Петров, Мартина Колева и Павел Бакалов.
Към София си тръгват: Константин Стоичков и Теодор Кисимов.

 

Сутринта с Теодор подготвихме личния си багаж и към 11:30 часа тръгнахме от Суходола. Няколко дни по-рано прецених, че болките в ходилото не стихват и, каквото и да правя, няма да мога да съм в помощ на експедицията и спешно трябва да потърся лекарска помощ. Слязохме бавно, но безпрепятствено. Васко и Мишо разекипирали №9-11.

——————————————————————————————————-

 

             04.09.2009г.

 

             състав: Васил Марков, Живко Петров, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов.

 

-Група в състав: Живко Петров и Мартина Колева. Сваляне на багаж в лагера от входа на №9-11.

-Павел Бакалов. Разширяване на входа на новия обект №73А.

-Лагерна група: Васил Марков и Михаил Хаджитодоров.

 

Сутринта Живко и Мартина поели към Деветката. Те разоборудвали „щурмовия бивак\” и взели останалия след разекипирането на Девятката инвентар. Павката се опитал да разшири входа на №73А. Успявал да надникне на малко разстояние – развивала се хоризонтална тясна галерия, завиваща в края си. От нея се долавяло много силно въздушно течение. Обектът изглежда перспективен, и ще трябва да се работи и в бъдеще. В лагера останали Васко и Мишо.

——————————————————————————————————-

 

             05.09.2008г.

 

             състав: Васил Марков, Живко Петров, Мартина Колева, Михаил Хаджитодоров и Павел Бакалов.
11:00 часа. Базовият лагер е развален; екипировката е прибрана.
14:20 часа. Тръгване към Пещерите с Боги и 5  товарни коня.
17:00 часа. Пристигане на Пещерите без произшествия.

 

Сутринта е бил разоборудван лагера. Боги закъснял и пристигнал с товарните коне към 13 часа. Те били натоварени с целия експедиционен багаж за сваляне и в 14:20 всички потеглили към Банско. Багажът бил натоварен в буса на Камен и потеглил към София. Останалите участници отишли да разпускат на минералните бани над с. Градешница. С това, експедиция „Бански суходол\” 2009 на практика приключила.

——————————————————————————————————-

 

 

5. Резултати

 

Националната експедиция „Бански суходол 2009\” за поредна година беше организирана от софийските клубове Академик и Хеликтит, от тези два клуба беше и основната част от участниците в експедицията. Участие за един ден взеха представители на ПК Искър и София, които донесоха материална база и подпомогнаха експедицията. В средата на проявата се включи и Теодор Кисимов от ПК Приста Русе.

Експедицията не пожъна очакваните резултати, една от основните причини за което беше липсата на хора. Преди проявата бяха проведени две експедиции в Албания, което предопредели малкия брой участници. За тази експедиция се хвърля немалко ресурси и организационна дейност. Периодът за провеждане на експедицията е един месец годишно: (не намирам за нужно да повтарям за специфичните условия в циркуса и частност Северната част на Пирин с надморска височина над 2000 метра) краят на август – началото на септември. До сега през последните години, съвсем недалновидно, по време на проявата на една и съща дата започваха Националните курсове и други експедиции. Това неведнъж е довеждало и до отлив на участници. Така стана и в случая.

 

По глевния приоритет Система Бански суходол №9-11 бяха извършени следните дейности:

 

Работата на дъното на пещерата започна бавно. Първата екипираща група беше възпрепятствана от две снежни тапи във входния отвес, за разчистването на които се отдели доста време, и групата беше принудена да екипира до старото дъно на пещерата. Решението беше взето на основание, че не трябва да се рискува с преохлаждане, и най-вече да се пресрочва даденото контролно време. Втората и третата група екипираха и свалиха багаж на дъното за работа (без най-важното – видиите за перфоратора!!!). Тази досадна грешка предопредели и факта, че щурмовата група слезе на дъното и само разчиства камъни. Някъде по това време част от личния състав беше повалена от вирус – вероятно грип. На трима от участниците им се обадиха стари травми, и също бяха извън строя. Така, реално, останаха хора за само една работеща на дъното група. На дъното за времето на експедицията беше работено 2 пъти по 10 часа, и отделно се търсеше обходен вариант през новите части.

Част от екипа започна проверка на паралелните на „дънната каскада\” отвеси и прекартировката на „Голямата блокажна зала\” и прилежащите към нея отвеси и нови части. За сега не беше открит обход за заобикаляне на стесненията на сегашното дъно. Бяха проверени и някои от комините, за които си трябва отделна организация и внимание. Ключ към намирането на обход е да се състави по-точна карта на „Голямата блокажна зала\”. С това начинание се заеха част от екипа ни и за времето на експедицията залата беше прекартирана, както и новите части и отвеси в блокажа. Данните от тази картировка се надяваме да дадат нова светлина по въпроса какво се случва под блокажа на залата и на къде се развиват така наречените „паралелни отвеси и нива\”. Бяха открити и нови части за доизследването на които на остана време. В паралелния отвес към старото дъно на пещерата не беше работено.

 

По второстепенните задачи бяха извършени следните дейности:

 

В пропаст БС №13 не се влиза. Предпоставка за което беше и огромната снежна тапа на входа и. Поради същата причина не бяха предприети и действия за проверка на тапите на пропастите БС №№ 33, 34 и 68.

Беше локализиран входа на пропаст БС №51. Поради не голямия брой участници в експедицията и трудния подход (преход) до пещерата не беше предприето изследване и картиране.

И тази година не бяха покрити някои перспективни обекти с „капаци\”, за евентуално подпомагане топенето на снежните тапи в тях (БС№№ 57, 71 и др.). Инжинер Георги Стайчев-участник в експедицията предложи за догодина да се пробва разтопяване на снега във въпросните обекти с термична смес.

Ледниковата пропаст за втора поредна година е запушена с дебел слой сняг.

Поради отпадане на част от приоритетните задачи по теренната работа на място бяха предначертани други.

По терен Боян Шанов набеляза няколко нови перспективни обекти, както и локализира Полските дупки под Кончето.

Бяха извършени и обходи в райони-„бели петна\”-Циркусното възвишение под вр.Бански суходол и участък от масива на „Църна могила\”.

Бяха снимани входовете на някои пещери, които досега нямаха снимки на входовете БС №№ 37, 36, 37, 51, 60 и 70

Цветан Паров, Михаил Хаджитодоров и Юлий Пасков разкопаха нова пещера – №73, в която се натъкнаха на ледена тапа. Тя беше картирана но за сега е с незначителни размери. В близост до нея беше открита друга, в която ще се работи на следващата експедиция – духа силно.

Разкопан беше и „обекта на Ицо\” -перспективен обект намиращ се на голямата поляна под лагера. Там беше слезнато около 2 метра и перспективата за продължение е голяма-долавя се силно въздушно течение.

През последните дни беше загубено доста време за търсене на развързалите и избягали товарни коне, както и за поправка на полуразрушения от ураганен вятър лагер. Грип споходи почти всички участници до края на експедицията.

 

Ръководството на експедицията споделя, че както тази експедиция, така и в миналото е имало по-слаби от очакваното прояви. Въпреки всичко за последните 8 експедиции в района беше сложен ред сред обърканата номерация на пещерите, бяха открити доста нови пещери-пропасти и, най-важното, системата БС №9-11 достигна дълбочина около 235 м, с което еднолично се нарежда на първо място по дълбочина в района.

 

 

 

 Ръководството на експедиция \”Бански суходол\”2009 изказва специални благодарности на:

            

             -Ръководството на Национален парк Пирин.

 -Българска федерация по Спелеология, за отпуснатите средства.

 -Теодор Кисимов, инж.Георги Стайчев, Александър Янев, Алексей Жалов и Желязко Мечков – за матерялната подкрепа.

             -Момчил Цонев (Шипси) – Makalusport за предоставянето на складова палатка MSR.

-Таня и Камен Кръстеви за скрояването и ушиването на денкове за багажа и организационната помощ.

Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 г. успяха да съберат и компилират информацията за района, и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.