Национална пещерна експедиция „Източна Стара планина – Зеленич 2015”

НАРЕДБА

за провеждане на Национална пещерна експедиция

„Източна Стара планина – Зеленич 2015”

Време и място:  Експедицията ще се проведе в периода 09 – 12 юли (четвъртък – неделя)  в района на заслона в м.Зеленич край гр. Котел и се организира от БФСп и пещерен клуб ЛУЦИФЕР от Търговище.

Цел и задачи: Повишаване на физическата и техническа подготовка на участниците. Изследване, екипиране и картировка на новооткрита пропаст в района южно от „Бабин Качул”. Екипиране, изследване и картировка на пещерата „Осмицата” намираща се южно от „Луцифер” в местността „Турските ниви”. Изследване на новооткрита пещера в м.”Бабин Качул”. Обход и откриване на нови обекти в местностите „Червената пръст” и „Трохлева поляна”. Сваляне на актуални GPS координати на  всички обекти в района.

Участници  и условия:  Експедицията е планирана за 30 участници, които трябва да потвърдят своето участие най-късно до 07.07.2015г. на и.мейл- lucifer999@abv.bg  или на тел. 0899828209 – Кр. Колевски.

Участниците трябва да представят валидно медицинско свидетелство и планинска застрахователна полица „Живот”. Вземащите участие в проявата трябва да си носят бивачен инвентар (палатка, спален чувал) и лична екипировка за проникване в пещери пропасти .

Бивакът ще бъде до бившия заслон „Зеленич” отстоящ на 8 км. западно от гр. Котел по макадамов път. Координати на мястото –

42.879249, 26.361918.

Дневните и общата материална база се осигуряват от БФСп по договор с ММС за 2015 г. Пътните са за сметка на участващите.