Национална пещерна експедиция „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – СТЕНЕТО 2015”

Българска федерация по спелеология,

СК „Академик” – Русе, СК „Приста” – Русе

организират

Национална пещерна експедиция

„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН  – СТЕНЕТО 2015”

(включена в националния Календарен план на БФСп, подкрепена финансово по договор м/у ММС и БФСп за 2015 г.)

Експедицията ще се проведе от 30 юли до 2 август 2015 година в района на м. Чаушов дол и Сухата река. НП „Централен Балкан”.

Продължаване на изследванията в районите   (1) Голям и Малък Чаушов дол; (2) Поин дол; (3) Сухата река. Търсене на нови пещери и входове на повърхността, както и продължаване проучването на вече известните. Запознаването на гостите с пещерите и района и с най-дълбоката пещера в България – “Райчова дупка” (-377 м).

1. Разчистване на разклонения по главната ос и продължаване на картировката в новите части на пещерата „Райчова дупка” и „Голямата Яма”.
2. Обход и търсене на нови пещери в районите на Поин дол, Сухата река и Кози брод. Продължаване изследването на пещерата Духалото.
3. Проучване на блокажа и картиране в пропастта Малка Яма.
4.Опознавателни прониквания в Птичата дупка и други пещери.

Експедицията ще се проведе от 30 юли до 2 август 2015 г.  Палатковият лагер ще бъде разположен на поляната в месността „Голям Чаушов дол”, на традиционното място
В експедицията могат да участват пещерняци от пещерните клубове, членове на БФСп, които искат да се запознаят с карстовия район и да помогнат за изследването му.

Гл. ръководител ще бъде Сребрин Бушев, председател на СК „Академик”- Русе.

Условия за участие:

Пещерняците, желаещи да участват в експедицията, трябва  да имат минимален
практически опит в хоризонтални и вертикални пещери, а за проникване в пропастите  – да владеят техниката на единичното въже. За всеки участник е необходима
съответната застраховка и медицински преглед.

Клубовете, които ще участват трябва да отправят предварителна заявка до
организаторите на един от следните адреси:

Сребрин Бушев – s_ibi@abv.bg ;  тел. 0883 319 618

Ангел Георгиев – тел. 0897 212 791

Сашо Попов – speleo.prista@gmail.com ;  тел. 0888/22-1234, 0878/472-421

БФСп: bfs@abv.bg

Транспортът е за сметка на участниците. Организаторите осигуряват един път на ден топла храна, чай и кафе.

Екипировка и съоръжения:

Необходима е бивачна екипировка – палатки, шалтета, спални чували, прибори за
хранене, и пр.  Лична екипировка и съоръжения за проникване в хоризонтални  и
вертикални пещери,  съответното осветление. Екипирането на отвесите се осигурява от организаторите. Съоръжения за картиране се осигуряват от организаторите.

Необходими документи:

Организаторите ще осигурят разрешително за работа в резервата „Стенето”.

Уведомление на НП Централен Балкан и разрешителни за влизане с автомобили на
територията на парка. Моля, участниците, които ще дойдат с автомобили, да се свържат с домакините за изпращане данни за колите и шофьорите до 05.07.2015 г.

Участниците от всеки клуб трябва да представят на място на ръководството на
проявата, списък с имената, медицинско и  документ за застраховка.

Моля, изпращайте заявки за участието си до 25 юли 2015 година на адрес:

СК „Академик”: Сребрин Бушев  s_ibi@abv.bg ; 0883 319 618;

Ангел Георгиев,  тел.: 0897 212 791

СК „Приста”: Сашо Попов  speleo.prista@gmail.com ; 0888/22-1234, 0878/472-421

или на ел.поща на БФСп: bfs@abv.bg