Национални курсове за подготовка на кадри 2015

Българска федерация по спелеология

Общи условия:

Курсовете за Млад пещерняк, Техническо усъвършенстване, Инструктори по спелеология, Картиране и научно приложни методи, Пещерно спасяване ще се проведат от 17 до 26 юли 2015 г. в района на с. Карлуково.

Крайният срок за получаване на заявките за курса е 7 юли 2015 г.

Заявките за участие в курса се подават на е-майл адреса на БФСп: bfs@abv.bg.   >  Изтегли заявка

Курсовете ще бъдат проведени на палатков лагер, като ще бъдат осигурени някои битови условия: големи палатки и маси за провеждане на лекции и картиране, подвижни душове, компостни тоалетни и т.н.

Участниците трябва да си носят лични бивачни съоръжения: палатка, шалте, спален чувал.

Таксата за курса ще бъде уточнена на заседание на УС на 16 юни и изпратена до клубовете.

Регистрацията на участниците ще започне на 17 юли (петък) от 17.00 ч.

Приемните изпити ще започнат на 18 юли (събота) от 09.00 ч.

Целта на националните курсове е да се повишат уменията на участниците, както и да се уеднаквят техниките и нивото в различните клубове от страната. Те не заменят курс „Пещерняк“, въпреки че част от темите се припокриват, и целта им не е да се научи пропуснатото в него.

Желателно е кандидатите да имат необходимия опит, физическа и техническа подготовка за да може курсовете да се провеждат ефективно.

Изисквания към кандидатите за курс:

Млад пещерняк – навършени 12 години и изрично писмено съгласие от родителите или настойниците.

Техническо усъвършенстване – навършени 18 години, завършен курс Пещерняк и стаж минимум 1 година.

Инструктори по спелеология – завършени курсове Техническо усъвършенстване, Картиране и научно приложни методи или Стажант-инструктор, участие в поне два курса Пещерняк или Млад пещерняк

Картиране и научно приложни методи – навършени 18 години, завършен курс Пещерняк.

Пещерно спасяване – навършени 21 години,завършен курс Техническо усъвършенстване или минимум 3 години стаж като пещерняк.

За всички курсове – кандидатите трябва да представят следните документи:

  • Лична карта или паспорт
  • Удостоверения за завършени съответните предишни курсове
  • Оригинален документ за застраховка „Злополука“ с покритие минимум 1000лв
  • Свидетелство за предсъстезателен медицински преглед

Входящи изпити

За курсове Техническо усъвършенстване, Инструктор по спелеология и Пещерно спасяване – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл), както и теоретичен тест.

За курсове Инструктор по спелеология и Пещерно спасяване може да бъде включено и прихващане по усмотрение на инструкторите.

За курс Картиране и научно-приложни методи – теоретичен тест и практически изпит. Желателно е участниците да носят копие от карнет и карта, върху които са работили, като те може да се и от курс „Пещерняк“.

Необходима екипировка:

Техническо усъвършенстване – Комплект спитарник; 5 карабинера; прусек 5-6м 6мм; по възможност крачен самохват

Инструктори по спелеология – по възможност крачен самохват

Пещерно спасяване – Комплект спитарник; 5 карабинера; прусек 8-10м 6мм; по възможност крачен самохват и ролка

За всички курсове – Лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери