Ние пещерняците

Ние пещерняците, както е известно,

винаги навсякъде се чувстваме чудесно.

С хиляди хора си говорим на “Ти”,

няма за нас непознати пещери.

Пр:А пък в тъмното, из калните сифони,

                срещат се балъци и те са милиони.

                Годините летят, косите ни сивеят,

                променя се светът, пещерите не стареят,

         но както има пролет, лято, есен, зима,

         така и пещерняци винаги ще има.

 

Живеем на палатки, там сме у дома си,

а в ресторантите ни канят на запазените маси.

Пр:

 

Ех, чувал съм да казват:

“Пещерняк не прави къща!”

Прави са защото, пещернякът се връща

на месецът веднъж и какво намира –

жена му сърдито багажа си събира.

Заплахи, разправии и отгоре на всичко,

децата му питат “Кой е този чичко?”

Пр:(два пъти)