Обход на 05.06.2011г.

Written by Боян Шанов

Дата: 05.06.2011г.

Отбор: Б.Шанов, Т. Виналиева и Тошето

 Отправихме се към прохода Петрохан с цел теренен обход на хълмът между селата Искрец, Брезе и Баркьовци.

Районът е с платовиден релеф и е осеян с въртопи и валози. С лека кола сутринта стигнахме на 20 мин. от начало на планираният маршрут и до късния следобед успяхме да проверим над десетина въртопа и стари губилища. Повечето бяха типично задръстени с материал понорски обекти. Много силно впеатление ни направи огромен валог с дълбок въртоп в който има добри условия за работа в близост до основна скала. Също така отскочихме до един хълм с прекрасна гледка към Гинци и … с въртоп на самия връх. Като цяло се запознахме с още един интересен район и си харесахме обект за работа с добър потенциал. За приятното прекарване спомогнаха още тучната растителност, цветята, пеперудите и спукана предна гума.