Общо събрание на СПК Академик

По решение на УС на СПК Академик се свиква Общо събрание на 25.03.2015 г от 18,30 ч. на адрес бул. Янко Сакъзов 16, ет.1, ап.1

С дневен ред:

1. Избор на касиер

2. Промени във вътрешният правилник

3. Приемане на нови членове

4. Други