Одим си бос

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

Имам самохвати,

сбруя, салтанати.

Жената кълне ме,

че не сме богати-и…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

Саде се залисвам

карти да прелиствам.

В дупки се завирам,

немой да се спира-ам…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

Не съм иманджия,

а съм дупкаджия.

Чавка ми изпила –

всичката чивия-я…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

Де що трап намеря,

зор да го премеря.

Метам му въжето,

палим си ламбето-о…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

А съм локумджия –

даже да не пия.

Само по сифони –

немота ме гони…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на кол!

Пуста орисия –

да си дупкаджия.

Дупе да е кално –

а сърце ти харно-о…

И…

Одим си бо-о-ос,

одим си го-о-ол,

ама не си връткам

дупето на ко-о-ол!