Опит за картиране

Таз събота 01.11.2008 г. пристигнахме на Карлуково за честването. Имаше опит за организация за картиране на новата пропаст Малкото  кладенче, БФСп N: 5482 (C200), която се намира на Глигора, близо до Белите езера. Но поради хубавото време голяма част от отбора решил да се пендечи по скалите, вместо да се завре под земята. В крайна сметка се събрахме трима ентусиасти – аз, Таня Виналиева и Калина Петрова-Шанова. Боби Шанов дойде с нас да ни покаже местоположението на дупката, пък и да подири нови отвори наоколо. След 30 минутно возене излезнахме в гръб на пещерата откъм Кунино.

Намерихме дупката след леко залутване и Таня влезе да екипира. След като стигна първата площадка каза, че диша учестено, но не беше сигурна дали има газ. Решихме и Калина да слезе, и ако не се почувстват добре да излизат. Докато направим първите две отсечки минаха десетина минути. Калина слезе и се установи, че все пак има газ, макар и в малка концентрация.

Така че отложихме за напролет картировката и доизследването новата пропаст.

Междувременно Боби беше намерил еди въртоп с доста голям продълговат вход и без видима маркировка, пък и липстваше в базата с GPS координати. Отидохме да го проверим, поне да не сме капо. Вързах въжето на едно дърво и тръгнах да се спускам. На първите камъни, докато се оглеждах за скална халка, забелязах забит скален клин. И този път не ни провървя, попаднахме на проверяван въртоп.