Отчет на експедиция Котел 2010г.

Цели на експедицията:

Усъвършенстване на уменията за екипиране и проникване в пропасти с въже и работа в перспективен обект в района.

Времетраене:

от 06.05.2010г. до 09.05.2010г.

Място на провеждане:

местността Злостен край гр. Котел

Участници (клубни членове) :

Стоян, Милен, Ани, Мартин, Магдалена, Калина, Александра, Васил, Таня, Юлия, Татяна, Александър, Боян, Константин, Кристина, Лъчезар, Павел, Камен, Яна, Владимир

Ръководител:

Боян Шанов

Дневник:

5 май:

По-голяма част от участниците тръгват вечерта към Котел. Пристигат в малките часове на нощта на поляната, където вече има палатки на пещерняци от Бургас, Варна и Сливен.

6 май:

Ден за оформяне на лагера. Пропастта “Ужасът на иманярите” е вече екипирана от Александра и Васил, които са дошли в района по-рано през седмицата и затова група в състав Стоян, Милен, Ани, Мартин и Магдалена екипират пропастта “Академик”. В “Ледника” влизат Александра, Васил, Таня и Юлия. Към предварително набелязан обект за работа се насочват Александър, Татяна и Боян. По време на разкопаването му се получава хлътване на пръстта, но поради непоносима миризма на умряло животно работата се прекратява. На връщане оттам Александър прави обход на хълма от другата страна на “Голямата яма”.

7 май:

Група в състав Александър, Татяна, Константин и Кристина екипират “Голямата яма”

Три часа след тях тръгва разекипираща група, съставена от Яна, Владо, Марти и четирима варненци.

Таня е на обход в района с пещерняци от другите клубове.

В “Ледника” влизат Павел, Стоян, Явор и Калина.

8 май:

Рано сутринта пристига разекипиращата група от “Голямата яма”. Всички са видимо изтощени и след дневна дрямка решават да изперат част от инвентара.

Таня е на обход в района с пещерняци от другите клубове. Разкопават нов обект.

В “Академик” вилзат Калина, Александър, Красимира и Лъчезар с цел разекипиране.

9 май:

Разекипиране на “Ужасът на иманярите” от група в състав: Константин, Татяна, Красимира, Боян.

Събиране на лагера, пране на инвентар и благополучно прибиране на всички участници.

Резултати от експедицията:

Участниците успяха да оползотворят пълноценно цялото предвидено време. Бяха отбелязани и комантирани някои неточности, допуснати при екипирането на пропастите. За съжаление новият обект за работа в района ще трябва да почака друга експедиция.

За целите на експедицията бе закупена голяма тента и газова бутилка (с депозит).

Разходи:

Храна: 327лв. (за сметка на участниците)

Инвентар: 113лв. (за сметка на клуба)

Благодарности на всички участници за съдействието при организацията и провеждането на експедицията.

Съставил: Б. Шанов