Партизанската 31.01.10

Този път за голяма пещера се посъбраха повечко курсисти, което ме зарадва. Дойдоха Румен, Теди, Боби и Таня. Поддържащият отбор бе в състав: аз, Таня В., Ду и Жоро (Джурата къдравия).

Достигнахме отправната точка до кошарите без проблеми, въпреки снега. Организирахме се без много замотване и в 11 ч. влезнахме в дупката, където на топло си оправихме инвентара. Аз екипирах и към 16 ч. всички бяхме на старото дъно. С излючение на Боби, който се върна от началото на камбаната, но за сметка на това навъртя няколко тигела на първото прагче. После полека поехме обратно, като Таня В. и Ду разекипираха. Курсистите нямаха особени затруднения, но си пролича липсата на ОФП при някои от тях. Излязохме без произшествия в 19,15 ч.