Песен на туриста

Written by Кристина Домозетова

Я ела с нас,    /4
да те направиме турист
да видиш що е азимут
и да се щураш като луд

Я ела с нас,    /4
да те направим катерач,
да видиш що е катерач
и да ти дойде чак до плач

Вържи го,       /4
и на пирон го закачи,
да видиш що е алпинист
и да трепериш като лист.

Пълни му, гасни му, /2
и го на тъмно остави,
да видиш що е пещерняк
и да ти дойде чак до мрак.