Покана за експедиция “Духлата 2021”

Студентски пещерен клуб „Академик“ – София и „Пещерно спасяване“ Ви канят да участвате в пещерна експедиция „Духлата 2021”, която ще се проведе в района на с. Боснек, гр. Перник в периода от 9 до 12 септември 2021 г.

Цели на експедицията: 

 • Измерване на температура и влажност в пещерата;
 • Картиране;
 • Теренен обход;
 • Други

Условия за участие: 

 • В експедицията могат да участват пещерняци, както и курсисти, без възрастови ограничения, заявили своето участие
 • Всички участници трябва да представят валидна застраховка за периода на експедицията с минимално покритие от 1000 лева
 • Медицинско удостоверение, че са клинично здрави и не страдат от психични заболявания
 • При липса на горепосочените се попълва декларация на място
 • За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение от родителите или настойниците

Такса за участие:

Таксата за всеки участник е 5 лева на присъствен ден. 

Организаторите осигуряват: 

 • Частично изхранване
 • Сензори и техника за измерванията
 • Инструменти за работа

Участниците осигуряват сами:

 • Транспорт
 • Бивачни съоръжения, лична посуда и др.
 • Допълнителна храна
 • Лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери

Местоположение:

Палатковият лагер ще бъде разположен на поляната пред пещера Духлата

Заявки за участие се приемат до 6 септември. Пристигането за експедицията ще е на 8 септември вечерта, началото на дейностите е на 9 септември сутринта. 

Телефон за връзка: 0887 56 56 93 – Анри Хаздай