Покана за участие в експедиция Бански Суходол 2019, Северен Пирин

Експедиция „Бански суходол” 2019 ще се проведе в периода 24.08.2019 – 08.09.2019г. на територията на циркус Бански Суходол, Северен Пирин.

Организатори на експедицията са пещерните клубове: СПК „Академик“ София и ПК „Хеликтит“ София.

Основните цели на експедицията са свързани с търсенето на продължение в пропастната система БС № 9-11 – 354, + 18 метра или общо 372 метра денивелация при дължина на галериите над 1300 метра.

Цели и задачи:

 • Изнасяне на багаж до циркуса;
 • Оборудване на базов лагер и топилни за вода;
 • Оборудване на изнесен бивак;
 • Екипиране и оборудване на подземен бивак;
 • Картиране и проучване на новооткрити през 2016-2017 година нови участъци в дънната част на пещерата;
 • Други изследователски дейности в пещерата;
 • Други изследователски дейности в циркуса.

Време, място, достъп и характерни особености за пребиваването и пещерите в района:

Експедиционният лагер ще бъде изграден на 2300 м.н.в., като за целта се ползва изоставен скиорски бивак. На мястото има подравнени места за палатки, опъва се и голяма домакинска палатка и тента над мястото за хранене.

Подходът към лагера е от местността „Пещерите” над гр. Банско, като прехода е между 5 и 7 часа в зависимост от багажа.

Експедиционния багаж се пренася до мястото на бивака от наети за целта товарни животни.

Питейната вода се добива от снежници до базовия лагер. Снежниците се намират на 5 до 30 минути от базовия лагер.

Пещеритев района са главно с пропастен характер. Те са развити в неопротерозойски мрамори с мощност до 2000 м. Поради високата надморска височина те са с алпийски характер. В повечето от тях има постоянно задържащ се сняг и лед, и рядко температурите на въздуха надвишават 2-3 градуса. Изобилстват тесни пасажи, като началните части до -60 м в системата БС № 9-11 са покрити с фирнован сняг и лед.

Участници и условия за участие:

В експедицията могат да участват пещерняци:

 • Имащи необходимата бивачна и лична екипировка за пребиваване във високата планина и студени и мокри пещери;
 • Да имат добър практически опит в ТЕВ и добра физическа подготовка;
 • Да могат да картират и да имат практически опит в това отношение;
 • Да могат да работят в екип с други пещерняци;
 • Да могат да боравят с акумулаторни перфораторни машини необходими за забиване на упори и извършване на други инженерни дейности.
 • Да имат застраховка!

Поради специфичния характер на експедицията и времетраенето й е необходимо заявилите участие в нея пещерняци да отделят минимум 5 дни за престой.

Таксата за участие е 10 лв на ден, при минимален 5 дневен престой!

Събраните финанси се разходват за храна и други потребни продоволствия!

Желаещите да участват следва да отправят заявка за участие на следните адреси:

helictit@abv.bg
info@akademik.org

По приложен образец в срок до 10 август 2019г.!!!