Протокол от заседание на УС на СПК Академик

На задочно заседание УС на СПК Академик взе следните решения:
1. Решава да се проведе курс по пещерно дело с начална дата 18.11.16 г.
2. За целта се привличат “външни” инстуктори: Б. Шанов и Т. Виналиева.
3. Инвентарът за курса да бъде получен и съхраняван от А. Хаздай.
Председател на УС на СПК Академик
Александър Янев