Протокол от общо събрание 29.01.2019 г.

София, ул. “Св.Св. Кирил и методи” №42, Клуб на пещерняка

Присъстват:

 1. Анри Хаздай
 2. Павел Бакалов
 3. Любомир Томов
 4. Татяна Виналиева
 5. Александър Янев
 6. Явор Шопов
 7. Любомир Симеонов
 8. Петър Габаров
 9. Боян Шанов

Гости:

 1. Георги Беров
 2. Мария Златкова
 3. Петър Делчев
 4. Цветан Остромски

Събранието води Ал. Янев, за протоколчик е избран А. Хаздай.

Дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2018 г.
 2. Финансов отчет за 2018 г.
 3. Утвърждаване на календарен план за 2019 г.
 4. Участие в Евроспелео форум 2019 г.
 5. Прием на нови членове
 6. Други

Заседанието е открито в 20:00 ч. от председателя Ал. Янев.

Дневният ред е приет единодушно.

т. 1

 • разходки из страната
 • украинска журналистка
 • експедиция в Турция
 • курс спасяване
 • курс техническо усъвършенстване
 • Национален пещерен форум
 • поставяне на дискове за радон
 • Колкина дупка
 • Бански суходол
 • Китай
 • Трасиране на подземни води
 • Прекартиране на Деветашката пещера
 • експедиция Тетевен
 • търсене на дупки около Колкина, теренни обходи
 • честване 60 г. СПК Академик
 • УС решения за проведените дейности

т. 2

Трябва да се направи ревизия на касата. Избрана е дата 11.02.2019 г от 19,30 ч. на адреса на касиера, ревизиращи – Ал. Янев, Т. Виналиева.

т. 3

 • 24.08 – 07.09.2019 г. Бански суходол
 • експедиция Духла 2019 г. – края на май – 4 дни
 • поставяне на дискове за радиация в Духла
 • курс 2019 – начало 12 март със срок до техническите прегледи
 • експедиция в Израел

т. 4

Да се изготвят поне 3 маршрута за Духла.

т. 5

Няма желаещи.

т. 6

 • Л. Томов – рекламни материали за курса, определяне на бюджет. Плакат, Фейсбук реклама, листовки. – 100 лв. за! всички. Приема се.
 • Членски внос – в пълен размер – 60 лв./ год. за! 7 – приема се.
 • Да се направи проверка на въжетата.

21:10 ч. край на заседанието

Протоколчик: /А.Хаздай/ Председател:/А.Янев/