Протокол от УС от 18.11.2015

Присъстват членове на УС:

Александър Янев, Александра Василева, Таня Стоилова

Клубни членове:

Велислав Кирлиев, Любомир Томов

1. Прояви за 2016 г.:

Експедиция в пещера Оптимистическа 2-11.01.16 г.

Курс февруари-май 2016 г.

2. Да се закупи калуф за таблета

3. Александра да възстанови стойността на 10 м. въже.

4. Да се проведе общо изборно събрание на 20.01.2016 г. (сряда) от 19:00 ч. на адрес:
София, ул. Родопи 33, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността през 2015
2. Финансов отчет за 2015
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2016
4. Избор на нови членове на УС
5. Приемане на нови членове
6. Други