Сбор на председателите

ИНФОРМАЦИЯ

За провеждането на Националното съвещание на председателите на пещерните клубове членуващи в БФСп

От 3 до 5 декември т.г. на х.Бачо Киро, Дряновски манастир се проведе националното съвещание на председателите на пещерните клубове членуващи в БФСп. Както беше обявено, 3-ти беше ден за пристигане, а последният ден за отпътуване.

Фактическата работа на срещата се осъществи на 4-ти декември. В нея взеха участие:

Членове на УС на БФСп (извън тези, които представляват пещерни клубове):

Петър Берон – председател на БФСп

Трифон Даалиев

Валери Пелтеков

Здравко Илиев

ИТ на БФСп – Алексей Жалов – изп.зам председател

 

1. Пенчо Пенчев – ПК „Орлово гнездо”,Казанлък;
2. Илия Савчев – ПК”Пълдин”,Пловдив;
3. Александра Василева – СПК”Академик”,София;
4. Димитър Бонев – ПК”Камъка – 2008”, Лясковец;
5. Велко Велев-ПК”Саламандър”,Ст.Загора
6. Ангел Георгиев- ПК”Академик”,Русе;
7. Красимир Колевски, ПК”Луцифер”,Търговище;
8. Георги Генов- НЕПИАСТ-Бургас; (член на УС на БФСп)
9. Ваньо Станев – ПК”Стринава”,Дряново; (член на УС на БФСп)
10. Никола Дончем-ПКСУ”София”,София;
11. Дамян Господинов- ПК”Аида”, Хасково;
12. Сашо Попов- ПК”Приста”,Русе;
13. Стефан Стефанов – ПК”Дервент”, В.Търново;
14. Валентин Николов – ПК”Варна”,Варна;
15. Жорж Влайков – ПК”Кейвинг”,София;
16. Иво Тачев- ПК”Искър”,София;
17. Татяна Виналиева – СК”Балкан”,Вл.Тричков;
18. Ангел Цветков – ПК”Искър”,Мездра;
19. Румен Андреев-ПК”Веслец”,Враца;
20. Свилен Топчиев – ПК”Сютка”,Ракитово;
21. Пламен Й.Петков – ПК”Стрешеро”,Враца; (член на УС на БФСп)
22. Пламен Петков – ПК”Студенец”,Плевен
23. Георги Стайчев – ПК”Ъндърграунд”,София

В началото на срещата А.Жалов направи кратък преглед на извършеното от ИТ и УС за периода от началото на годината.

След това се проведе оживена дискусия около проблемите на обучението. Акцента в дискусията бе поставен върху необходимостта от вдигането на нивото на обучение основно в курсовете „Пещерняк”. Присъстващите се солидаризираха с мнението, че това е възможно да се постигне с общи усилия. В крайна сметка , участниците се съгласиха че следва да се предприемат следните практически мерки:

1.От програмата за обучение на инструктори да се премахне изискването,инструкторите да загубят правоспособността си, ако не са провели или участвали в курс „Пещерняк” в две последователни години.

2. Да се осъвремени списъкът на упълномощените инструктори, коитоучастват в изпитите за квалификацията „Пещерняк”. Във връзка с контролирането на нивото на подготовка да се изработи форма за доклад, който контролиращите инструктори да изготвят и изпращат в централата на БФСп – комисия по обучението.

3. Да се разработи унифицират тест в 3 варианта, за оценяване на знанията на курсистите в края на курса (изпита).

4. Ежегодно да се провеждат семинари са опресняване на знанията на завършилите всички квалификационни степени на обучение – техусъвършестване, картиране, инструктори.

Оживена , но безплодна беше дискусията около въпросът поставен от Ж.Влайко относно възможността благоустроени пещерида се да се стопанисват от пещерни клубове чрез което да се формират средства за дейност сферата на БФСп; Все пак присастващите се обединиха около идеята Ж.Влайков да разработи идеята и да я представи пред предстоящото общо събрание на федерацията.

Срещата продължи с разговори около необходимостта от всеобщи действие за опазване на пещерите на всички нива, активизиране на клубовете в това отношение, работа за прокарване на Закона за пещерите. Беше предложено , на изпита за значката „Пещерняк” да се акцентира върхувъпросите по опазването на пещерите; да се търсят контакти в Министерството на образованието, младежта и науката с оглед опазването на карста и пещерите да бъде застъпено в училищата (П.Берон пое ангажимента да се срещне и разговаря с министъра по този въпрос). Присъстващите бяха призовани да се включат активно в инициативата на ПК”Хеликтит” да се създаде база данни „Застрашени пещери” базирана на техния уеб сайт.Същевременно бе дискутирана идеята за съставяне на етичен кодекс за поведение на пещерняците в пещерите. Въпреки противоречивите изказвания тази идея намери прием и ще бъде осъществена в следващия период.

По повод изказване на И.Тачев , А.Жалов лансира идеята за създаване на комисия по изкуствените пещери по пример на сродни организации от Западна Европа и Русия, започване на проучването ими създаването на отделен регистър!

В последствие И.Тачев постави на обсъждане въпрос относно нормативното уреждани на членството в клубовете.

По късно се пристъпи към съставяне на Календарния план за проявите за 2011. А.Жалов съобщи проектите, които бяха утвърдени от УС на БФС за финансиране, които заедно с националните прояви, ще съставят основата на календарния план. Към тях бяха прибавени и съгласувани от присъстващите още 20 прояви. Така формирания календар ще получите отделно!

С това дневният ред на срещата беше изчерпан и тя бе закрита от председателя на БФСп.

Последва прожекция на филми на спелеоложка тематика и презентация на Ж.Влайков за проведената в Киргизстан експедиция! Между другото участниците бяха почерпени от Тр.Даалиев във връзка с настъпването на рождения му ден ипенсионирането му.

Информира: А.Жалов