Семова дупка

На 29.03.08г. Посетих Семова дупка заедно с хора от клубовете “Под Ръбъ” (Киро и Петя), “Балкан Адвенчър” (Божил), “Стринава” (Роко), и “София” (Игор).

Входът е много интересен.

Дупката се развива по няколко напречни пукнатини и отвесът свършва в зала. От която започва меандър.

Тук вече има образувания и то доста не лоши. В дъното на меандъра се вижда малко поточе. Игор се завря там и каза че е успял да пропълзи 50-60м. като продължавало, но понеже било много тясно, а трябвало да се направи 120 градусов завой се отказа, за да не се заклещи.

Пещерата явно продължава, но очаква своите ентусиазирани копачи!