Спасителски сбор

В сбора на спасителите, който се проведе от 08.10 до 12.10.2008г, с лагер на поляната до вр. Околчица, участваха трима членове на клуба – Александър Янев, Ивайло Мартинов и Татяна Виналиева.

Първия ден тренировката се проведе на открито – на скалите на Вратцата.

Втория ден аз бях в групата, която осъществи учебна спасителна акция в пещерата Панчови грамади, а Малкия беше в Пукоя.

Третия ден аз, Малкия и Таня бяхме в групата в Яворец.

На четвътрия ден ползвания инвентар беше изпран на Вратцата.