Спелеосъбор в Македония

Дата: 29.06 – 03.07. 2011г.

Отбор: К. Петрова-Шанова, А. Василева, Б. Шанов, И. Личков, Ц. Личков, П. Делчев, Р. Василева, Г. Личкова

 Written by Боян Шанов

Отправихме се към Балканският пещерен спелеосъбор.

Освен многобройните запознанства и приятелства с пещерняци от близките страни, посетихме пещерите “Момичек”, “Йоана1”, “Йоана2”, “Овчарската”, “Невестина (Пурало)”, “Горна Слатинска”, “Девина” и “Пешна”. Повечето от тях баха малки, но изключително красиви и богати на вторични образувания като двуметрови цеви, пещерни корали, пещерно мляко и хеликтити. Запознахме се с геологията на района, с изследователите на най-дълбоките пропасти в Македония (с потенциал над 500м денивелация). Топнахме се в голямия язовир Козяк, разучихме няколко турски танца, отпразнувахме два рожденни дни, гледахме как водна змия яде риба, слушахме родопска гайда и пихме Скопско пиво. Понякога някои неща ти се иска да не свършват никога.