Събиране на УС на СПК Академик 14.01.2015

На 14.01.2015 г (сряда) от 19,30 ч. на адрес: гр. София, ул. Родопи 33

УС на СПК Академик ще заседава при следният дневен ред:

1. Назначаване на дата за Общо събрание на клуба

2. Назначаване на комисии за извършване на ревизии

3. Разни